Connect with us

Hi, what are you looking for?

III wojna światowa

🔥 Trzecia tajemnica fatimska, oficjalna treść, III wojna światowa

Trzecia tajemnica fatimska uznawana jest często za największy sekret Kościoła. To właśnie w treści tego objawienia ukryta ma być prawda na temat przyszłych losów świata. Wiele osób wierzy, że wizja skryta w tej zapowiedzi wypełni się już wkrótce. Wszystko za sprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie.

3 tajemnica fatimska oficjalna treść

W „Orędziu” fatimskim, przekazanym 1917 roku, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, Łucji, która spisała treść „Orędzia” i w 1953 roku, został doręczony papieżowi Piusowi XII list, z notatką siostry Łucji na kopercie z tajemniczym dokumentem. – Po 1960 roku, można ogłosić go całemu światu. Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią tajemniczego dokumentu, był przerażony, ponownie go zapieczętował i zabezpieczył dla swego następcy. Papież Jan XXIII, z treścią tajemniczego dokumentu zapoznał się dwa lata później. Był nią wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w „Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą jego czasu. Polecił schować dokument wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskimi i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał bowiem, że opublikowanie „Orędzia”, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.

Przepowiednie Fatimskie – zablokowane przez papieża.
3 tajemnica fatimska oficjalna treść

Czy słusznie postąpił, papież Jan XXIII uniemożliwiając opublikowanie tajemniczego dokumentu całemu światu?


Papież Paweł VI, po przeczytaniu „Orędzia”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas tak zwanego kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego. Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 na placu św. Piotra, postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał dokument do sejfu. Czas upływał, a „Orędzie” z Trzecią Tajemnicą Fatimską, nie ogłoszone całemu światu pozostawało w sejfie. Samo „Niebo” interweniowało w nocy 1982 roku, w apartamencie papieża Jana Pawła II. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego pt. „Dotknięcie Boga”„,Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.

„Ze źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji jaką przeżył Jan Paweł II na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz usłyszał głośno mówiącego papieża w Jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża, o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie ma zwyczaju samotnie modlić się na głos.Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojczę święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.

Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.

Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, poprosił o przetłumaczenie z oryginału portugalskiego pełnego w przygotowaniu siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Jeden egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, Kardynałowi Jozephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, całemu światu.”

Przepowiednie Fatimskie okiem Łucji

Drugi egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do ogłoszenia drukiem w Polsce. Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje: „Obecnie dysponuje pełnym w przygotowaniem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”. Podane jest o tym na str. 73. W przygotowaniu tak zwanej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został wydany przez Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, na str 72-74.

Przepowiednie Fatimskie siostry Łucji

Całość tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, otrzymane od papieża Jana Pawła II, Stefan Budzyński wydał w książce pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami pt. „FATIMA 1917´´. W skład „FATIMY 1917´´, wchodzą otrzymane od papieża Jana Pawła II, też późniejsze „Orędzia” Matki Bożej Maryi, przekazane siostrze Łucji.

Advertisement. Scroll to continue reading.

„FATIMA 1917´´, to przekazany, przez Matkę Bożą Maryję „TESTAMENT” Boga Ojca, spisany w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez św. Jana, apostoła ucznia Pana Jezusa, w 95 roku nowej ery, gdy św. Jan był zesłany na wyspę Patmos. Aby treść wizji, którą spisał św. Jan, w „Biblii”, była „Nieznana ludzkości”, św. Jan zaszyfrował je, wprowadzając wyrażenia od Proroków.

W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła od Boga, światem rządzi masoneria – diabeł, który dąży do podporządkowania sobie kościoła i ludzkości całego świata. „FATIMY 1917´´, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład.

 1. Wydarzenia.
 2. Trzecia Tajemnica Farimska, przekazana przez Matkę Bożą Maryję dzieciom w lipcu 1917 roku, od niej jest nazwa historyczna dalszych przekazywanych „Orędzi” fatimskich.
 3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
 4. Zaburzenia w przyrodzie.
 5. Późniejsza orędzia przekazane siostrze Łucji.
 6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
 7. ”Słowa” Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu” w obszar ziemi i upadek w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego.
 8. Zatrute powietrze, które ogarnie całą ziemie.

Początek Apokalipsy podane jest: „Zapowie ZNAK, który pokaże sie na niebie”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” od Boga Ojca przekazane dn. 09 marca 2008 roku, w kościele przy ul. Gwiaździstej 17, podczas Mszy św. do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej. Żadnej innej daty początku Apokalipsy nie będzie, tylko „ZNAK” na niebie, który ją zapowie.

Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej jest przekazany w „FATIMIE 1917´´ – w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, zajmie Chinom około 2 miesięcy. Podane jest o tym w zaburzeniach w przyrodzie:

„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów.To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Ten powyższy fragment dotyczy „Wyłonienia się nowego lądu” na samej północy z głębi Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wybuch i wyłonienie „Nowego lądu” – wydźwignięcie dna morskiego, wraz z wodą do góry. Woda runie na lądy i do mórz i oceanu, powodując POTOP, półkuli Północnej. Wydźwignięte do góry „Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym lądem”.

Matka Boża Maryja, pragnie uratować ludzi z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU”, na niebie opuścili nizinne tereny północne, na które runie olbrzymia ilość wody morskiej. Woda rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając tereny nizinne lądu. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów.

To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Filandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ludność zamieszkała na terenie Świnoujścia, Szczecina i całego terenu nizinnego i terenów brzegowych morskich, w celu ratowania swojego życia, powinna opuścić nizinne tereny brzegowe w ciągu 30 dni i przenieść się na wyższy teren w głębi lądu. Na tereny nizinne napłynie wysoką falą wody morskiej zatapiając, porty, mierzeje, Gdańsk, i inne miejscowości brzegowe, woda wtargnie w dolinę Wisły, zaleje nizinne tereny Żuław. Trudno jest określić o ile podniesie się poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Powoli będzie następował odpływ, wody morskiej z zalanych terenów, gdy wysoka fala „Potopowa”, rozleje się po całym Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Przez kanał Panamski i nizinne tereny Ameryki Środkowej, nastąpi samoczynny przelew wody z Morza Karaibskiego do Oceanu Spokojnego. Drugi przelew wody z Oceanu Atlantyckiego będzie do Morza śródziemnego przez cieśninę Gibraltarską. Następne dwa przelewy w pobliżu bieguna Południowego, do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.

Dużo ludności z terenów nadmorskich w Polsce, może stracić mieszkania, ze względu na wyższy poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Podane jest, że wojsko niemieckie wyda wojnę: Polsce, Czechom Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Ugo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie idei Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, partia NPD przygotowuje się do ataku na Polskę i na Rosyjski Kaliningrad – dawny polski Królewiec a niemiecki Königsberg.

Podane jest o tym, w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej. Cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”. Niemcy chcą włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Czeka nas zagłada. Niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polską tam zamieszkałą. Mogą dotrzeć do Wałbrzycha i zaatakować Wrocław. Podane jest w Fatimie 1917, że to ma się stać. Atak wojsk niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy. Wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin i z morza przypuszczą atak na porty i Gdańsk.

Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.

Nie należy obecnie żadnych projektów rozpoczynać na terenie nadmorskim. Bo te, które są trudno będzie ocalić, mogą zostać zalane wodą. Ponieważ zniszczenia w innych państwach będą duże, wspólnie należy się wspomagać. Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie miast i teren się zapadnie. Olbrzymia ilość ludzi może zginąć.

Polacy powinni powrocić do Polski.

W obszar ziemi ma wtargnąć z kosmosu „Planetoida-głaz”, która uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości, o wtargnięciu „Planetoidy- głazu” w obszar ziemi (prawdopodobnie chodzi o planetę Nibiru. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.

Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

110 komentarzy

110 Komentarzy

 1. gislaved

  1 stycznia, 2022 at 2:20 pm

  ten dobry bog ma karać skad male. niepismienne dzieci nagle mialy taka wiedzę,jak dla mnie kk zawsze. robił „cos” aby ludzi trzymac w ryzach i strachu przed bogiem,i tak od wiekow gdzie oni sami zyja jak wszyscy wiemy jak, czyta hipokryzja i manipulacja,patrza na obecne czasy. to jedynym zagrpzeniem dla drugoego czlowieka jest człowieka k jego dzialanosc

 2. God Sun

  23 marca, 2021 at 7:15 pm

  Zacznijmy od tego, że Kościół to śatanim oparty na starszym satanizmie judaizmie który z kolei jest osadzony na bluźnierstwie jakim jest zydowska księga „genesis”. Przepowiednie z Fatimy są zmanipulowane rząd Chin byłby szalony gdyby chciał wypowiedzieć wojnę atomową Rosji lub USA.Lipa kościelna.Juz o wiele trafniejsża jest Baba Wanga. Z Bogiem Słońce

 3. CZAREK. N

  10 listopada, 2020 at 7:59 am

  Matka boża nie pozwoli na to a jak zło wygra to ona skryje nas pod płaszczem co muwił jak Paweł drugi walcz ie miłością wieżycie że to się stanie ją będziemy mocno grzeszyć to Bóg nas długo nie wysłuch chyba rze to pruba dla nas nie lękajcie się znajdzićie matkę i Jezusa oni wam wybaczą i schronią nie jestem księdzem jakby co

 4. synek

  21 czerwca, 2020 at 4:10 pm

  Wszystko sie zgadza co przepowiedziano w piśmie świętym wojny ,głód,trzęsienia ziemi, choroby ,epidemie. I to wszystko się sprawdza na naszych oczach.

 5. paula

  12 lutego, 2020 at 10:59 pm

  Kochani! To wszystko prawda! Powierzmy się Mateńce Najświętszej i Panu jezusowi! Nie widzicie co się dzieje na świecie i u nas? Pan zawsze reaguję na modlitwę, jest dobry , miłosierny i cierpliwy. To w nas jest problem. Nie chcemy odrzucić życia grzesznego, bo wybraliśmy żadzę, mamonę i odrzuciliśmy, to czego nasz Tata Bóg nas nauczył…Dziękujmy mu, że nadal żyjemy i nadal mamy szansę na nawrócenie, póki czas!

 6. Człowiek

  28 października, 2018 at 4:21 pm

  Czytając poniżej niektóre posty,nie dziwię się ze Bóg chce coś takiego na nas zesłać…..po za tym i tak wszystko musi się wypełnić co zostało zapisane wieki temu.Nic na to nie poradzimy możemy jedynie się przygotować na to poprzez umacnianie naszej wiary to jedyny rozsądne wyjście jakie widzę.

 7. Alicja

  9 września, 2018 at 12:59 pm

  OK. Przeczytalam…Zastanawiam sie jak niewyedukowane dezieci ktore paslo owce , potrafilo zapamietac slawa matki Bozej z okresleniami geograficznymi. My wszyscy obecnie znamy geografie ale tez polowicznie mozemy zajzec do atlasu…ale to y czy do komputera…zaden problem ale dzieci biednych ludzi w biednej weioseczce mialy takie zdolnosci nie wierze….To wszystko teoria spiskowa aby nas ludzi kosciola przywolac do pionu i aby my chrzesciaqnie dawali pieniadze na utrzymanie tych purpurow , pedofilow ludzi zlych cwanych , podstepnych….Mam dosc peersonelu kosciola…Jezeli istnieje czysta sila enegia to jest nia przyroda….i ta tez marnujemy…jestesmy rasa zlych stworzen…jest pewien procent ludzi pozytywnych ,,szlachetnych ale to ginace istoty..Generalnie zyjemy na naszej planecie i obeswujemy posuwajaca sie destrukcje….a straszenie nas III tajemnica to zadna nowosc ,,,wszystkie okrucienstwa juz sie dzieja i trwaja….i bedzie albo dobrze albo zle w przyszlosci…A dobro napewno wroci jak pewna sila zniszczy oprawcow , lotrow , mordercow ksiezy pedofilow ,,,i wszelkie zlo naszej Ziemi….Mam nadzieje ze kiedys kiedys bedzie taki swiat…ale jest to mgliste…. bo moze przyjsc inna nacja z nowa technologia ktora zmieni ten swiat ale zawladnie nim na swoja modle…i znow nic sie nie zmieni …Takze NIKT z NA /dobrych ludzi/,,,,, NIE WIE CO NAM PRZYNIESIE LOS>>>>>???…..

 8. TaQ

  14 czerwca, 2018 at 5:43 pm

  Osobiście nie wierzę w żadne przepowiednie i wizje po IIWŚ. Była już wtedy rozwinięta w pełni technologia za pomocą której można było przesyłać obrazy i dźwięki do mózgu przy pomocy fal niskich częstotliwości(ELF).

 9. a.

  25 maja, 2018 at 8:22 pm

  Bóg widzi,
  Czas ucieka.
  Śmierć goni,
  Wieczność czeka.

 10. Jarek

  19 maja, 2018 at 12:06 pm

  Brednie.Nic to nie ma wspólnego z przepowiedniami.Raczej wierze w to że Niemcy i Francja upadną bo zaleją ich emigranci.Europa zbiednieje jak Afryka.Piękne obrazki z tamtych gorących stron znamy wszyscy. Po winiliśmy myśleć o poważniejszych problemach jak przeludnienie.Wszechświat jest martwy.Nie ma gdzie uciec.Powinniśmy bronić to co mamy choć to szare i monotonie.Takie rozważania to ucieczka od realnych problemów.

 11. jc

  14 maja, 2018 at 8:16 pm

  Bóg z miłości do ludzkości stworzył piekło i szatana

 12. jc

  14 maja, 2018 at 8:02 pm

  A w niebie będzie cisza i święty spokój, bo tam mieszkają równiejsi

 13. majk

  11 kwietnia, 2018 at 6:42 pm

  Baba Vanga:”III Wojna Światowa rozpocznie się gdy Syria upadnie”

 14. Michal

  2 kwietnia, 2018 at 11:06 am

  Bóg dał nam Maryję prośmy ja o miłosierdzie bo ona wiele może a szatan boi się jej najbardziej

 15. Jura

  21 lutego, 2018 at 1:15 pm

  Na tym polega sztuka ,żeby ruszyć mózgownicą i widzieć to co niewidoczne.Co wam szkodzi być dobrym i starać się poznać Prawdę ?Że diabeł istnieje i działa to widać.Bóg jest cierpliwy ,dał nam wolną wolę i cierpliwie czeka ,chce naszego szczęścia .Ale agresywny zły zwodzi biednych pysznych ludzi,by nie mieli lepiej od niego.Pomyślcie gdy będzie za póżno i myliliście się.J

 16. Prawnik

  5 lutego, 2018 at 12:29 am

  Ciekawe jest to, że Polska według tej przepowiedni najmniej ocaleje.

 17. gabi

  7 stycznia, 2018 at 6:07 am

  w boga wieze ale w te bzdury nie od zawsze koscioly chcialy przejac wladze a tam dopiero dzieja sie nie samowite zeczy

 18. QWERTY

  23 grudnia, 2017 at 6:58 pm

  Nie mogę pojąć, jak Bóg, który znakiem przymierza obiecał Abrahamowi, że nigdy więcej nie będzie potopu, a tu nagle ma być? Dlaczego Maryja przekazała takie straszne rzeczy małym dziewczętom? Przecież to musiało wywołać strach.Jak może karać wszystkich ludzi, choć nie wszyscy z nich przestali wierzyć w Boga i Jezusa Chrystusa, czy Maryję?

 19. Agnieszka

  17 listopada, 2017 at 12:46 am

  Tylko Głupcy się nie boją. Trzeba się modlić i wierzyć, mieć nadzieję. Króluj nam Chryste razem ze swoją Matką, przenajswietsza Maryja, bo my ludzie sami sobie zagładą.

 20. Adam

  12 listopada, 2017 at 4:58 pm

  Mamy do naszej dyspozycji dwa bardzo skuteczne środki: modlitwę i ofiarę. Szatan robi wszystko, aby nas ode­rwać i odebrać nam przyjemność modlitwy. Ocalimy się albo zasłużymy na potępienie. Trzeba, Ojcze, powiedzieć ludziom, że nie powinni czekać na wezwanie do modlitwy i do pokuty ani ze strony papieża, ani biskupów, ani proboszczów, ani też wyższych zwierzchników. Już czas najwyższy, aby każdy, z własnej inicjatywy, wy­pełnił święte powinności i odmieniał swe życie według wska­zówek Najświętszej Maryi Panny.

 21. Marek

  11 listopada, 2017 at 7:48 pm

  Ja akurat wierze w te przepowiednie. Może każda być inna ale jest dużo podobieństw innych przepowiedni i realnego życia co obecnie widzimy. Bóg, Matka Boska czy Jezus przekazuje nam zaszyfrowaną informacje, nie podaje dokładnie, uprzedza ale ludzie i tak nie wierzą i dalej żyją tym samym życiem jeszcze to wyśmiewając. Nie będzie śmiechu jeśli zacznie się piekło. Wtedy będzie już za późno. Wierze w świat Boży i mogę modlić się do nich ale kościoły omijam.Tam czuje zło ale nie wszędzie ono jest odczuwalne.

  Niestety widząc to co się dzieje obecnie na świecie, wszystko idzie do tego że zostaniemy solidnie za to ukarani, wystarczy spojrzeć co w mediach mówią, co człowiek wyczynia drugiemu człowiekowi i nie tylko, wydaje mu się że ma władze na wszystkim, za to będzie dotkliwa kara. Krzywda jest na każdym kroku, jest radość z krzywdy i za to będziemy dotkliwie ukarani, do tego wydaje sie niektórym ludziom że przejmą kontrole nad naturą i wydaje im sie ich własnością, jeśli ta przepowiednia sie spełni Bóg, Matka Boska z Jezusem da jasno do zrozumienia że nie ma dla nich tu miejsca.

  Patrząc realistycznie, na ten moment nie daje już odwrotu żeby ludzie sie nawrócili, Szatan jest już wszędzie i przenika w każdy zakątek, nawet w Święte miejsca lub nawet podszywa się pod Boga.

  Patrzą na autentyczne wydarzenia żyjemy w najgorszych czasach, już nie chodzi tylko o polityczny świat ale o samych zwykłych ludzi z nienawidzonych w stosunku do siebie. Wojna prawdopodobnie będzie nieunikniona gdzie będziemy walczyć między sobą, człowiek okaże sie wtedy najgłupsza istotą jaka żyje na Ziemi. (nie wszyscy oczywiście).

 22. Natala

  2 listopada, 2017 at 10:22 pm

  Przecież Pan Bóg obiecał, że nie ukarze już ludzi potopem, to jakże to? Wierząca, gdyby ktoś pytał, ale coś mi się nie zgadza, tak podobnie jak „Hańbą jest dla mężczyzn nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.” , to czemu Pana Jezusa uparcie przedstawiają w długich włosach? W ogóle czytając ten list, mam wiele wątpliwości, co znaczy żeby kobieta modliła się w zasłoniętej głowie, islam, czy jak? Boże…

 23. Kudłaty

  18 września, 2017 at 7:43 am

  Czytam te bzdury w komentarzach a największe to te od tych, co ich prowadzali „na siłe” do kościoła a dzisiaj „sa wolni” bo zyja „po swojemu” itd.
  To ze nie wierzysz to jedno ale wciskanie drugiemu ze Boga nie ma to drugie. Nie wiem czy przepowiednia sie spelni, Bog dal nam wolna wole, czlowiek moze zyc wedlug przykazan, szanowac drugiego czlowieka, uczciwie pracowac i sie modlic. To wystarczy aby byc szczesliwym i nie doprowadzic do katastrof czy nieszczesc.
  Nie wiem co ateistom tak przeszkadza w Bogu i przykazaniach …. ze nie nalezy krzywdzic innych, ze nie nalezy zdradzac, ze nie nalezy krasc itp. ? Czego wy jiwierzacy chcecie od nas, zebysmy zyli bez zasad ? Mowicie ze teraz jestescie wolni …. ale co to oznacza wedlug was ? Bog dal nam wolna wole, dlatego zawsze jestesmy wolni ale wolnosc to nie jest krzywdzenie innych, „robta co chceta” itp. Rob co chcesz ale w ramach cywilizowanych zasad.

 24. Nachash

  21 sierpnia, 2017 at 10:42 pm

  „Dear God Save Me From Your Followers” – Jedyne co ciśnie mi się na usta jak czytam takie wypociny (zarówno artykuł jak i komentarze)… Uzurpujecie sobie prawo do jedynej słusznej prawdy będąc jedynie marnym i chyba najbardziej żałosnym gatunkiem we wszechświecie, upojonym niewiedzą, lękiem i ignorancji. Umysł jest największym wrogiem zatem bezmyślne owieczki… powinnyście się bać.

 25. Krzysztof

  30 lipca, 2017 at 3:00 pm

  Są ludzie zatwardziali nie mogą uwierzyć w Boga .Ja nie jestem święty, ale trzeba się modlić do MATKI PRZENAJŚWIĘTRZEJ i PANA JEZUSA .Módlmy się za nasza OJCZYZNĘ POLSKĘ …Pod TWOJĄ OBRONĘ….kto się nie boi PANA BOGA biada mu ,ja się boję ,trzeba się modlić za całą Ludzkość

 26. iza

  4 lipca, 2017 at 11:45 am

  Na stronie amerbroker czy jakoś tak, autor zebrał wszystkie chyba przepowiednie dotyczące Polski – od Nostradamusa do O. Klimuszko. Zrobił to ładnych parę lat temu. Na początku ludzie w komentach go wyśmiewali, czas mijał, to co wydawało się bredniami, dzieje się na naszych oczach. Poczytajcie sobie, jakie teraz są komentarze. Ciekawe obserwować zmianę mentalności ludzkiej wraz z upływem czasu…
  Ja w przepowiednie wierzę od 1979r gdy ukazał się film z Nostradamusie, w którym przepowiedział rozpad ZSRR dzięki „człowiekowi z blizną” (chyba nawet na głowie), przy czym ZSRR kwitło, a człowiek z blizną był jeszcze nieznany – odnajdźcie i obejrzyjcie. Ten film i ta przepowiednia spełniła się dziesięć lat później, co do joty. Wtedy uwierzyłam.

 27. bacha

  15 czerwca, 2017 at 6:59 pm

  Ludzie! Serce mnie boli jak czytam gdy ktoś kto nie wierzy w Boga lub jest On mu obojętny wypowiada się na ten temat z wszelką możliwą złością. Jeżeli ktoś nawet jest ateistą to nie powinien być taki agresywny dla katolików i wyznawców innych religii. No bo przecież nie kazdy muzłumanin musi być członkiem ISIS. Ja też nie zgadzam się w 100% z Kościołem. Nie rozumiem tej pogoni za pieniędzmi, lajkami na fb, itd.. Pan Bóg nie pała do nas gniewem, bo nic co złe nie pochodzi od Boga. On po prostu jest sprawiedliwy. No bo ile można czekać aż ktoś kogo kochasz w końcu zechce o ciebie walczyć, a jedyne co potrafimy to obwiniać wszystkich wokół. Owszem są biedni ale to dzięki nim jeszcze żyjemy, no bo kto potrafi się szczerze modlić, pomagać innym i kochać całym sercem. Biedni proszą o zdrowie, szczęście i – bądźmy szczerzy często też o pieniądze, ale ilu bogatych potrafi dziękować za to co ma, albo chociażby docenić. Starają się tylko pomnożyć majątek często zapominając o bliskich i odchodząc od Boga. I nie chce tu wcale nikogo oceniać ani krytykować, bo oczywiście jest wielu filantropów i ludzi dobrego serca z grubym portfelem. Sprawiedliwość prędzej czy później musi nastąpić i nas dosięgnąć. Powinniśmy wykorzystać ten czas i nie chce w tym miejscu namawiać was do modlitwy ale do dobrego postępowania w życiu. Nie chcesz wierzyć w Boga? OK. Twoja sprawa. Nie musisz. Wystarczy że będziesz dobrym człowiekiem.

 28. ona

  14 czerwca, 2017 at 7:58 pm

  Bóg nie karze. Bo kocha i dobrych i złych. To człowiek człowiekowi wilkiem. I tylko z tego powodu źle się dzieje na Ziemi. Dopóki rządzi pieniądz (a rządzi też Kościołem) nie będzie zgody na świecie. Zachłanność ludzi niszczy…

 29. Daniel

  14 czerwca, 2017 at 12:56 pm

  Kurcze trzeba tylko Miłości i wiary,odwagi by zaufać, rozmawiać z każdym w miłości, nie czynić zła,uśmiechać się zawsze, mamy wszystko co potrzebne a szukamy tego co nie istotne wręcz co blokuje prawdziwe życie,rzeczywistość czystą jedynie istotną subtelną energie daną nam hm każdemu kto tylko uwierzy i zaufa. Jak to ten ,któremu oddałem obecny plecak doświadczeń,stare materialne życie powiedział..Królestwo Boże jest w Nas.. ,mamy Moc ;} każdy karmi ego tym czym -on chce- nie napcha się przenigdy blee To jest w nas w każdym trzeba zwolnić posłuchać prawdziwego siebie,w ciszy, spokoju go, radości wyrzec się konsumpcjonizmu gonitwy za niczym ,tego co zewnętrzne. Zwolnij, zastanów się ”PoCo,PoCo” Świat krzyczy z bólu, poród trwa i albo narodzi się porachaka albo Zwycięstwo … jesteśmy wszyscy jednością zmień Siebie ,teraz właśnie a naprawdę zmienisz świat. Słuchaj Ducha człowieku,śmierć ciała i tak jest nieunikniona ale mamy coś co nigdy nie zginie i zmierza dalej jeżeli pozwolisz.. Dziękuje radości i wszelkich dobrych chwil jak ta ;} do zobaczenia

 30. Lucek

  12 czerwca, 2017 at 8:16 am

  @Ania
  Faktycznie spożywanie czyjegoś ciała i krwi(kanibalizm) musi być niezwykłym przeżyciem i olbrzymim darem.

 31. Ania

  14 maja, 2017 at 7:52 pm

  Do bulldoga. Msza to nie szopka. Do kosciola chodzi sie nie sluchac ksiedza tylko Slowo Boze. Ksiadz pomaga je zinterpretowac zaledwie. Ale udzial we mszy jest głównie po to, zeby moc przyjac cialo Chrystusa. Eucharystia to najwiekszy dar.

 32. arasz.90

  14 maja, 2017 at 11:58 am

  jedna trzecia zostanie ocalona i przyjdzie ISIS

 33. arasz

  14 maja, 2017 at 11:54 am

  O matko i to wszystko dzieci słyszały i powtórzyły … te niepiśmienne no,no wiedziały już co to Azja ,Chiny,Niemcy ZSRR. Ludzie ratunku dzisiaj dzieci chodzą do szkoły i trąby jak nic.

 34. arasz

  14 maja, 2017 at 11:52 am

  O matko i to wszystko dzieci słyszały i powtórzyły … te niepiśmienne no,no wiedziały już co to Azja ,Chiny,Niemcy ZSRR. Ludzie ratunku dzisiaj dzieci chodzą do szkoły i trąby jak nic.

 35. dana

  13 maja, 2017 at 2:31 pm

  Ci co szydza i nie wierza w Boga nie wiedza ile traca Bog jest wielki i niestety ,modlmy sie bo bedzie za pozno ,jestem leniwa i nie modle sie kazdego dnia ale wierze w moc Boska i bardzo sie boje bo czasy sa jakie sa a wszystko sie sprawdza i szybkimy krokamy zbliza sie koniec ,bo Bog nie zniesie wiecej szyderstw i zesle kary takie o jakich nawet nie mozemy sobie wyobrazic , jak mozna szydzic ,nienawidziec czy tez oglupiac innych to co niektorzy pisza to tylko trzeba sie za nich modlic bo coz mozna wiecej zrobic .Bog jest i bedzie wielki a my male ludziki zastanowmy sie nad naszym zyciem i postarajmy sie aby nie bac sie w dniu przyjscia Pana tych strasznych kataklizmow i modlic sie do Boga i MATKI PRZENAJSWIETSZEJ O WYBACZENIE

 36. anna

  12 maja, 2017 at 12:09 pm

  A czy przypadkiem w Starym Testamencie Pan Bóg nie powiedział, że nigdy więcej nie będzie potopu?

 37. Bulldog

  11 maja, 2017 at 10:47 am

  Nie o to chodzi w prawdziwej wierze żeby chodzić do kościoła i dawać na tacę i takie tam.
  Macie żyć zgodnie z 10 przykazaniami, wedle sumienia i być sprawiedliwym ponad wszystko – nawet kosztem złamania ktoregoś z 10 przykazań, zawsze sprawiedliwym. przykazania to zarys drogi jaką mamy iść. Jezus nie chciał monumentalnych kościołów i księży pedofili, nie chciał też Watykanu i jego bogactw. Po prostu przez ten czas ktoś zrobił z tego niezły biznes. Wiara wg Jezusa to sprawiedliwość przede wszystkim, a reszta to tylko narzędzia żeby ten cel osiągnąć łatwiej, zrozumieć.
  Jeżeli każdy czy chociaż większość myślała w ten sposób – żyło by się wszystkim dużo lepiej.
  I co z tego że omodlisz się w niedzielną mszę, jak w poniedziałek naciągniesz staruszkę na kredyt ” bo taką masz pracę”. Boga nosisz w sercu codziennie, nie w niedzielę na tacy.
  Pamiętam debaty na religii za gówniarza – kiedy ksiądz namawiał do chodzenia na niedzielne msze, bo ” dzień święty należy święcić” tylko zapominał komu?? księżom??? Bóg woli kiedy niedzielę spędzisz z rodziną, pobawisz się z córką, pogadasz z żoną, może nawet rosół upichcisz – dasz innym coś od siebie na co codziennie brakuje czasu – sprawisz im radość , radość Bogu i sam się lepiej poczujesz.
  Ludzie póki tego nie zrozumieją nie ma mowy o prawdziwej czystej wierze.
  A te szopki kościelne, przeplatane z zapożyczonymi z poganśkich zwyczajów motywami można między bajki włożyć.
  Myślisz że kiedy staniesz przed Bogiem będzie pytał czy chodziłeś do kościoła, czy może popatrzy na Twoje uczynki?
  Dla mnie to proste jak budowa cepa. Niestety od małego mamy prane mózgi. a księdzy ” z misją” z czystego powołania jest tylu co kot napłakał.
  To, czym miałbyć kościół w zamyśle dawnym, zostało maksymalnie wypaczone – stało się maszynką do zarabiania kasy.
  Nie chcesz wierzyć w Boga – Ok. ale tak jest dużo łatwiej- staniesz się lepszym człowiekiem nie tylko dla otoczenia ale i dla siebie samego, łatwiej znajdziesz sens życia i przestaniesz się bać śmierci.
  Wszystkie te starsze Panie w moherowych beretach się pogubiły. całe życie przetańczyły a teraz wydaje im się że jak emeryturkę w kopercie zaniosą to będzie git. Niestety tak to nie działa.

 38. Mateo

  30 kwietnia, 2017 at 12:46 pm

  Modlmy sie wszyscy razem !

 39. Paweł

  30 kwietnia, 2017 at 8:13 am

  III Tajemnica Fatimska jest kompatybilna z wizją jasnowidza Klimuszki. Mieszkam 20 kilometrów od brzegu morza Bałtyckiego – na południe od Ustki. Interesuje mnie tylko jedno. Tereny położone na jakiej wysokości w Polsce są bezpieczne? Czy 35 metrów nad poziomem morza wystarczy?

 40. Wierzący

  22 kwietnia, 2017 at 11:05 pm

  Tylko modlitwa może nas wybawić więc nakłaniam was módlcie się i proście matkę przenajświetszą o łaski u naszego ojca w niebie!!

 41. wierzący Józef

  22 kwietnia, 2017 at 9:06 pm

  Wszystko po kolei się sprawdza. Inwazja islamistów na Europę, nasilenie dominacji żółtej rasy, kataklizmy, które wcześniej nie miały miejsca .Czas doczesny jest kontynuacją historii.Brak odczytywania znaków jest naszym nieszczęściem.

 42. takna

  20 kwietnia, 2017 at 2:15 pm

  III tajemnica fatimska mowi o wojnie Rosja-USA-Chiny. Kiedys sie z tego smiali. Teraz jest najbardziej prawdopodobna z mozliwych, patrzac na ostatnie wydarzenia w tym miesiacu.
  Modlmy sie i badzmy blisko Boga a bedzie dobrze 🙂

 43. Jan Bielanski

  7 kwietnia, 2017 at 12:58 am

  Ja wiem, ze tak się stanie, bo miałem identyczny sen, wiem też napewno, że dla wszystkich bez wyjątku, którzy nie żyją, wraz z mojego ojca synem nastąpił już koniec świata, a ja sam już tam jestem jedną nogą.
  Za sto lat sprawdzimy, na jaką wysokość sięgnęły te głupkowate bzdury !!!!!!!!!!! do potęgi n-tej ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, sam się wygłupiłem czytając te idiotyzmy, ale ale przepraszam się i pozdrawiam podobnych, jednocześnie zapraszam na ,,szklankę piwa „

 44. inna

  5 kwietnia, 2017 at 11:06 am

  Pochodze z rodziny katolickiej. na siłe prowadzano mnie do kościoła dorosłam i zyje po swojemu. patrząc na katolików „poboznych” uważam ze zyje bardziej ludzko i szanuje zycie i ludzi niż ci wierzący…Czytajac te przepowiednie nie jestem pod wrazeniem. Ogladajac codziennie wiadomości czy czytając nagłówki informacyjne w necie można stwierdzić ze od dłuższego czasu już ta apokalipsa trwa..skoro niebo takie łaskawe to dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych dzieci itp..Zycie jest i niech każdy zyje po swojemu i niech nikt nkogo nie starszy apokolipsom ,,,mamy pis to już taki mały wstep do apokalipsy. Ludzie się wyrżną o kase terytorium reszte załatwi pokrecona przez ludzi natura..i potem szlak nas trafi zostanie tam jakas bakteria albo jakiś „adam i ewa i zaczne się ewolucja od początku..albo ziemia starci wydolność i będzie jakiś tam księżyc innej ziemi…i nad czym tu tak szaty drzec…korzystajcie z zycia cielesnego ile sia da,.Pozdrawiam zdrowo myślących.

 45. myslacy

  3 kwietnia, 2017 at 4:28 am

  Ale bzdury!!! To jest sprawa z Archiwum X….Nijak to die ma do Ewangelii I nauki PANA JEZUSA!!!

 46. Piotr

  1 kwietnia, 2017 at 2:33 pm

  Coś jest nie tak z tym proroctwem .Bóg Ojciec/Matka nie karze .Nie niszczy równięz swojego dzieła.Czy dobrzy rodzice niszczą swoje dezieci .Przecież wsyscy jesteśmy ich synami i córkami .Jest kilka ras które napawają się energią strachu płynącą z tego orędzia .Są to rasy należące do Konsorcjum Oriona .Bowiem to Orionidzi najechali ziemię która była wcześniej we władaniu Boskich istot .Najechali ich i podstępem zmusili do posłuszeństwa .Podstępem bo obiecali dac ludziam pewne uzdolnienia a ludzie mieli im w zamian coś dać .Ludzie dali zaś Orionidzi nie . Istnieje pewna przypowieśc która mówi iż trzech Bogów w starozytnej grecji zastanawiało się jak schować przed ludżmi ich miłośc do siebie (ludzi )jeden Bóg mówi -schowajmy ją na najwyższej górze .Kolejny odpowiada -nie bo wejdą na nią i ją odkryją .Schowajmy ją w najgłebszym miejscu Oceanu -kolejny odpowiada „nie bo zejdą na dno i ją odkryją ,schowajmy ją w nich samych „Tak własnie się stało .To co mamy najcenniejsze zostało schowane w nas samych ,my zaś szukamy naszą największą tajemnicę na zewnątrz . Te poszukiwania są wspierane przez Kosciół Katolicki który wszystko upraszcza – zniekształca .Mówiąć ze aby być zbawionym nie trzeba nic robić ..To jest częściowa prawda .Faktycznie trzeba tylkodązyć do jedności z Ojcem /Matką .jak to zrobić.Ano trzeba dązyć do zjednoczenia swojego wnetrza i zewnetrza -jedną z podstaw naszego oderwania od Naszej istoty jest rozczłonkowanie naszego Ja na trzy -Podswiadomości (Niskie Ja )Swiadomość (Srednie Ja )-Nadswiadomośc -Wysokie Ja .W jedność , w Ja>.Jak to zrobić .Pamiętajmy o przestrzeganiu jednej podstawowej prawdy „Coście uczynili braciom Moim najmniejszym -mnieście uczynili”Tak w Ewangelii według Św Marka Jezus powiedział do Sprawiedliwych na Sądzie Ostatecznym .

 47. Marzycielka

  24 marca, 2017 at 9:43 pm

  Żyjemy póki możemy cieszmy się każda chwila z bliskimi. Już za niedługo okaże się czy przepowiednia się spełni i nic ani nikt tego nie zmieni. Strach w sercu ma każdy kto kocha życie.  

 48. dosia

  6 marca, 2017 at 8:09 pm

  A ja wierzę w to proroctwo ,gdyż od dłuższego czasu zajmuję się porównywaniem różnych przepowiedni i naprawdę wiele motywów się powtarza .Znany zakonnik twierdził że Polska będzie ochroniona ale widzę że też ucierpi ,tak jest w tym artykule napisane .Dlaczego ? zobaczcie sami jak nasi rodacy pokochali zło :czarne marsze ,sspektakl :”Klątwa” obrażający Pana Boga i uczucia wierzących ,w niedziele galerie handlowe są pełniejsze niż kościoły ,wielu ludzi w piątki obżera się mięsem .Po ulicach chodzą łysi ,napakowani i myślą że są pępkiem świata .Ilu jest w naszym kraju alkoholików którzy krzywdzą swoje rodziny .Dla pieniędzy niejeden by zabił własną matkę .Nie ma programu w telewizji który by nie był przerwany reklamą w stylu -„musisz to mieć !” nowy tablet !smart dom !itp.konsumpcjonizm ,a gdzie jest Pan Bóg ? dla tych co oglądają ta papkę i biegną to kupować jest na ostatnim miejscu .I o kogo Matka Boża ma walczyć ? żeby Polacy ,tacy grzesznicy nie zginęli w czasie Kary Bożej ?A zobaczcie co się dzieje w innych krajach :nawet Hiszpania ,Francja ,które były katolickie odeszły od Boga .Chiny spływają krwią niewinnych istot bo tam był program państwa – „tylko jedno dziecko”.obecnie można mieć dwoje ale aborcja jest nadal metodą antykoncepcji .W Ameryce płynie krew niewinnych .Ludzie ! nie zabijaj ! najważniejsze przykazanie .Jak Pan Bóg ma na to dalej patrzeć .Trzeba być dobrym człowiekiem dla ludzi i zwierząt a wtedy nie bójmy się tego co będzie bo pójdziemy do nieba z rękami pełnymi dobrych uczynków ,ono istnieje ,wystarczy pooglądać na tou tube relacji ludzi po smierci klinicznej lub polecam książkę :”90 minut w niebie „albo „Niebo istnieje naprawdę „.

 49. tajemnica

  8 stycznia, 2017 at 11:23 pm

  wiecie co ja też czytałem te brednie….i jeszcze inne …jedna z sióstr opętana mówiła o karze dla niemiec i innych krajów,,,ja wiem jedno że BÓG rzeczywiście istnieję i nie będzie karał według krajów bo jakiś tam hitler zamordował setki ludzi to ci mają tez za to płacic pomimo że nic nie zrobili.co to za brednie,ja wiem i jestem pewien że BÓG świat uważa za jeden kraj który stworzył i każda istota żyjąca na ziemi w której jest zycze nie może złamać przykazania Bożego , jeżeli je złamie zostanie ukarana, i nie ważne kto kim jest czy człowiek czy zwierzyna która złamała prawo Boże zostanie ukarana.nie mozemy płacic za cudze mordy ,hitler mordował ale ci dzisiaj niemorudja ,stalin też robił to samo.my mamy w polsce też odpowiadać za coś co zrobili politycy , że nie potrafili się dogadać i powstała wojna jak np w syrii to co ludzie maja płacic za to że prezydent wywołał wojnę…nie to sa brednie,,,o zatruciach, sory ale zatrute powietrze powstaję ponieważ my żyjący je zatruwamy , powodzie ,proste w jednym kraju jest susza bo eksperymenty światowe zablokowały komory wodne tamami aby prowadzić badania lub badania podwodne wywołuja ruch i powstaja wysokie fale, to robimy my i nikt inny a co do oceanu to juz dawno wylewa ,badania kosmiczne i ich błędy powodują iz wylkany ponownie zaczęły wylewać i nawet zaczęły sie gotować te które rzekomo były z stanie uśpionym, to nie ma nic z żadnął III wojna światową a wogule z niczym takim to my sami doprowadzamy do tego,,jaki kosmos ,przecież na marsie są rosjanie i robią eksperymenty, tam może urodzic się jakis potwór z powodu innego klimatu i to może byc to rzekome ufo ale spowodowane przez nas, tam gdzie nie ma życia nie ma nic,co do roślin my sami zatruwamy wodę i rośliny ginął lub sa zatrute przez niezdrowa nawożona glebe lub nasączoną eksperymentalnymi środkami na których prowadzone sa doświadczenia i badania…..to sa właśnie nasze czyny ludzkości,,,a co do obrazów Boga czy Matki,,,otóż co ma oznaczać sen o płaczącym Jezusie nad tłumem polaków a kolejny krzyczacy Jezus na tłumy polaków,,, to jest dopiero ciekawy temat ..

 50. Zota

  6 stycznia, 2017 at 1:36 pm

  staram sie zyc uczciwie,zgodnie ze swoim sumieniem.Tak sobie mysle,ze Nasz Pan umilowal nas,po co wiec chcialby krzywdzic nas.My sami sie zniszczymy.Pan Bog ostrzega nas co sobie sami zrobimy i prosi o opamietanie.Nigdy nie uwierz,ze szykuje nam cos strasznego.Pan nasz przeciez opiekuje sie nami.My ludzie zniszczymy siebie nawzajem,Jesli nie przejrzymy na oczy.Bog nie bedzie mial z tym nic wspolnego.On bowiem jest dobry.

 51. Odkrywajacy Tajemnice

  20 listopada, 2016 at 2:18 pm

  Kundelek,Ostatnim papieżem jest Franciszek jest on Argentynczykiem ale ma Wloskie korzenie pozatym na poczatku pontyfikatu pobłogosławił Rzym przyjął imie sw.franciszka z Asyżu ale co ciekawe franciszek z Asyżu nazywal sie Giovanni di Pietro di Bernardone drugie Piotr w przepowiedni Malachiasza chodzi tutaj o Papieza ktory przyjmie imie Piotra Rzymianina Asyż to Wloskie miasto gmina W Umbrii czyli sw.franciszek byl Wlochem I mial na imie Piotr czyli Piotr Rzymianin…

 52. Ariel

  17 października, 2016 at 8:21 am

  Przykro mi jak czytam takie brednie i indywidualne przemyślenia i wnioski. Bóg jest czy w Niego wierzysz, czy też nie. Nic z niczego przecież się nie rodzi, a świat nadprzyrodzony musi istnieć i nikt swoim małym móżdżkiem nie jest w stanie pojąć! Z doświadczeń i praktyki wiem że Bóg jest- wystarczy trochę się wgłębić w życie, zatrzymać swoją dumę. Uwierzyć i zacząć praktykować, a pomimo cierpienia- będziemy już tu po części szczęśliwi, natomiast po śmierci z naszego wyboru będziemy żyć z Nim w wiecznym szczęściu, lub bez Niego- po swojemu, w wiecznym cierpieniu że Go nie wybraliśmy za tego krótkiego życia tu na Ziemi. Nikt przecież z nas prawdy nie oszuka- bo jest jedyna! Możemy powiedzieć że nas bocian przyniósł bo przecież sami do tego nigdy byśmy nie doszli jak się powstało Nasze życie- możemy tylko uwierzyć albo zobaczyć jak powstaje życie! i tak samo możemy uwierzyć że On jest i zobaczyć Go na własne Oczy „SERCA”! Niech już zginę, jeśli nie ma Boga! Jezus żyje i jest wśród tych którzy go pragną i wybierają! Jest zawsze gotowy na pomoc, ale musimy uświadomić sobie iż On sam mógł mieć wszystko, a dał nam przykład że nie ma innej drogi do zwycięstwa jak przez swój własny krzyż! Jezus daj Wszystkim którzy tego pragną, tyle siły aby wygrać to życie i osiągnąć zbawienie! AMEN

 53. Kundelek

  20 września, 2016 at 7:46 pm

  Przyszłość nigdy do końca nie jest ustalona, Pan Bóg może karę zesłać a może oddalić. Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Nic też nie jest nie możliwe. Z moich wyliczeń wynika że następny po Franciszku Ojciec Święty będzie ostatnim. Będzie On Romanusem czyli Włochem. Czy ostatni Papież oznacza koniec świata? Papieże już dużo powiedzieli i napisali więc może w przyszłości ta instytucja nie będzie potrzebna….

 54. stp

  4 września, 2016 at 3:26 pm

  „To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Filandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.” Ten fragment kojarzy mi się z jednym – podnoszeniem poziomu wód w morzach i oceanach. Już jakiś czas temu naukowcy alarmowali, że jak tak dalej będzie, to wiele wysp i wybrzeży na świecie, w tym północna część Polski, może zniknąć pod wodą. Tyle w temacie.

 55. ola

  24 sierpnia, 2016 at 8:36 pm

  W ostatnich czasach diabel bedzie robil cuda , objawienia, przepowiednie zeby zwiesc nawet i wybranych, powiedzial Pan Jezus. A co do widzeni prze[owiedni, przeczytaj sobie w pierwszej ksiedze Samuela, rozdzial 28. opisany tam jest incident gdzie Soul poszedl do kobiety ktora rozmawiala z duchami. Ten duch powiedzial prawde, ale dlaczego Bog zabronil komunikowania sie z duchami? Bo to sa zle duchy , nawet gdy mowia prawde. Pan Bog powiedzial w raju do Adama i Evy , ze w chwili gdy zjedza z drzewa owocu dobrego i zlego umra, adiabel powiedzal, ze nie umra ale beda jak bogowie, czyli beda zyli bez ciala wiecznie. od tego czasu diabel wszystkim wpiera ze w chwili smierci ludzie przechodza do innej zeczywistosci, „zycia po smierci”. Ja nie rozumiem dlaczego my nie widzimy jasno ze rezultatem grzehu jest smierc. dlaczego dotychczs wierzymy szatanowi , ze po smioerci zyjemy. Jesli by to tak bylo po co by Pan Jezus przychodzil poraz drugi, po tomtylko by nas spowrotem ograniczyc w ciele? to nie ma najmniejszego sensu. Ja mysle ze zmartwychwstanie ma sens tylko wtedy, gdy ktos jest zmarly a nie zywy gdzies w oblokach. a tym bardziej w niebie.

 56. AQNNA

  11 sierpnia, 2016 at 8:21 pm

  NAJWIEKSZA GŁUPOTA I ZASTRASZANIE LUDZI PRZEZ CZARNYCH BYKÓW . JAK ZAWSZE I TO DLA PIENIĘDZY. A WEDŁUG MNIE TO NIEDŁUGO CZARNE BYKI ZNIKNĄ Z TEJ ZIEMI NA ZAWSZE, DAJ BOŻE JAK NAJSZYBCIEJ!!!!!!!!!!!!!!!!

 57. No Name

  22 lipca, 2016 at 12:41 pm

  Bardziej dennego i fantastycznego scenariusza nie widziałem nawet w amerykańskich filmach klasy G. Niemcy należą do NATO i mają na swoim terenie wojska amerykańskie przez ten ruch automatycznie wypowiedziały by wojnę USA. China zaatakują… boże uchowaj. Będą walić atomówkami a potem tam iść głupszych rzeczy nie słyszałem jak dotąd. Brak mi słów ile w tym scenariuszu jest kretynizmu i niedorzeczności. Będę się modlił ale za tą osobę której to objawiono i musiałem te wypociny czytać. Już nie mówiąc o Polsce jako wielkim nardzie pod opieką Matki Bożej… ludzie ratunku… Jestem wierzący ale w to naprawdę nie uwierzę nawet po litrze czystej wyborowej.

 58. anpolade

  20 lipca, 2016 at 5:41 am

  Trzeciej wojny światowej nie będzie, będą tylko konflikty lokalne i wojny bratobójcze.

 59. Jeszcze zdążysz mnie poznać

  5 kwietnia, 2016 at 8:40 pm

  I pamiętajcie o żeby żałować za grzechy. Jednak myślę, że u osób wierzących przyjdzie to naturalnie : )

 60. Jeszcze zdążysz mnie poznać

  5 kwietnia, 2016 at 1:25 pm

  hehe, powiem Wam tak, jak byś się trochę zainteresowali, to byście wiedzieli, że zostało już przewidziane, że Hitler zginie i te sprawy, już jest nawet przepowiedz na IV wojnę światową, ale w ok. 2150 roku(Zainteresowani wpiszcie w google: proroctwa nostradamusa). Ja wierze w to, wierze w Boga, ale zaniedbuje moją wiarę(przyznam), po przez nie uczęszczanie na msze święte oraz nie modle się w domu regularnie. Pochodzę z Pomorza, które ma być zalane, czyli już wiem, że moi rodzice stracą cały swój dorobek, chce tylko, żeby przeżyli, to jest najważniejsze, ten dom co stracą jest nie ważny. O ile przeżyje to zagwarantuje im mieszkanie, kiedyś mówiłem mamie, że będzie mieszkać w willi z basenem ^^ Chce tylko, żeby żadna wojna nie pogrzebała moich marzeń, bo skupiam się bardziej na nich, ale to właśnie Dzięki Bogu i szczerze mówiąc, chciałbym walczyć za naród, ale nie mogę pozwolić, żeby zginąć – ciężko się w tym nie pogubić. Proszę naród o modlitwę, za mnie i za to, żebyście przetrwali wojne, żyli długo i szczęśliwie. Pomodlę się za Was i za Wasze szczęście. Obiecuje : )

 61. marti

  22 marca, 2016 at 1:00 pm

  komentarz do użytkownika co cie to obchodzi.własnie po to tak zapieprzasz za chlebem bo bóg chce sprawdzic czy sie nie złamiesz,zostaniesz za to wynagrodzony.ludzie po to bóg nas wystawia na próbe by sprawdzic czy mamy serca otwarte na jego przyjscie.ludzie ogarnijcie sie.

 62. admin

  27 lutego, 2016 at 6:28 pm

  Dziękuję, Poprawiliśmy 🙂

 63. small

  12 lutego, 2016 at 6:37 pm

  papież pisze się przez „ż”

 64. small

  12 lutego, 2016 at 6:37 pm

  papież [osze się przez „ż”

 65. Tubylec

  18 grudnia, 2015 at 10:41 pm

  Niesamowite! A skąd Ty to możesz wiedzieć, że były zagrożeniem dla człowieka? 🙂 Byłeś wtedy na Ziemi, widziałeś, z Bogiem rozmawiałeś? 🙂

 66. Gość

  30 listopada, 2015 at 2:52 am

  Ty ale jesteś nie douczony/a. W jednej przepowiedni jest opisane ze Ci księża którzy robią wszystko by się wzbogacić umra od zloczynienia.odnośnie dinozaurów były one zagrożeniem dla nas tepaku logika. Skoro nie wierzysz w onkawienis

 67. żaba

  9 listopada, 2015 at 8:29 am

  Papież pisze się przez samo „ż” a w artykule pojawia się pisownia raz przez „ż”, a innym razem przez „rz”. Trochę wstyd.

 68. Edyta M. Maryniak

  21 kwietnia, 2015 at 9:46 pm

  głupia.. „I’m who I’m. Alpha and omega. Ending and begining”. W Biblii wszystko było, jest i będzie. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Nie ma czegoś takiego że coś nie dotyczy naszych czasów albo nie będzie, pokolenia się zmieniają ale Słowo Pana – nie. Nie ma czegoś takiego że coś jest nieaktualne, albo że coś nas nie dotyczy.

 69. Oskar Orlikowski

  10 kwietnia, 2015 at 9:53 pm

  Prośmy Boga o pokój on aby może nam pomuc

 70. mama Aniołka

  8 kwietnia, 2015 at 11:59 pm

  Wszystko w rękach Boga, szkoda umierać ale jeśli jest się wierzącym to ma się świadomość że idziemy do drugiego świata tego lepszego. Mam tu na ziemi dziecko i bardzo nie chciałabym teraz umierać, ale mam też dziecko po tej drugiej stronie i chciałabym się kiedyś z Nią spotkać. Staram się zyć tak aby kiedyś było mi to dane, ale to też w rękach Boga

 71. OLA

  4 kwietnia, 2015 at 8:52 am

  TO NIE SA PRZEPOWIEDNIE FATIMSKIE TO PRZEPOWIEDNIE KROLOWEJ SABY JAK KTOŚ CZYTAŁ I NIE DOTYCZĄ UWCZESNYCH CZASÓW W KAZDYM POKOLENIU COŚ SIE DZIEJE A JESLI CHODZI O MANIPULACJE NASZYCH MYŚLI TO SIE ZGADZAM JEŚLI CHODZI O TRZECIA WOJNE ŚWIATOWA SYTUACJA JEST TAK NAPIETA ŻE MOŻE DO NIEJ DOJŚĆ I TO SIE CZUJE W POWIETRZU NIESTERY.

 72. mlodakobieta91

  28 lutego, 2015 at 12:13 am

  Witam wszystkich!
  Jestem młodą osobą i nie wiem czy do końca wierzę w Boga czy po prostu zaniedbałam modlitwę i Msze święte….
  Wierzę w tę przepowiednie chociaż nie jestem pewna czy wszystko się sprawdzi… Myślę, że tylko dobrzy-wierzący ludzie przetrwają, gdy zło zaczyna opanowywać świat. A jaki by był nowy ,,Początek” świata ze złymi ludzmi??? Żaden!!! Dlatego wybrani zostaną Ci, którzy naprawdę dobrowolnie i szczerze uwierzą w PANA BOGA. Życzę, aby więcej ludzi spróbowało wierzyć… Wtedy może dostalibyśmy jakiegoś wspólnego olśnienia i zagłada nie zniszczyłaby świata a ludzie potrafiliby ze sobą żyć w zgodzie i rozumieniu… Tego Wszystkim życzę…. Z BOGIEM. Amen.

 73. Ani Mrumru

  25 lutego, 2015 at 3:57 pm

  Najsmieszniejsze jest to ze na stronie Watykanu nie ma takich przepowiedni. Niesamowite jest jak precyzyjnie opisana jest apokalipsa po Polsku. Ale sa tez ludzie ktorzy operuja innymi jezykami niz Polski. Manipulacja ludzi obruci sie przeciwko tym co manipuluja. Na swiecie potrzebny jest pokoj a nie strach przed zaglada. Mozna byc czlowiekiem dobrym bez podporzadkowania sie takiej oto manipulacji …. Zastanow sie …

 74. Żaneta

  24 lutego, 2015 at 11:08 am

  Lecz się. Kto Ci tak mózg wypral? Piszesz takie rzeczy w necie. Gratuluję. Wiara to sprawa indywidualna a nie na pokaz. Jest wiele teorii stworzenia świata i serio wierzysz właśnie w najmniej logiczna ? Objawienia jak objawienia. Bzdury jakich mało. A bo to jeden psychol twierdził że Boga widzi ? żałosni jesteście. Ogarnijcie się i nie dajcie mamić kościołowi. Swoją drogą to wiecej tam pedofilii jak czego.

 75. ja

  21 lutego, 2015 at 11:41 pm

  z tego co widać co sie teraz dzieje to wszystko możliwe ze będzie koniec świata czy III wojna

 76. Michal

  12 stycznia, 2015 at 8:20 pm

  nie jestem, no nie bylem mocno wierzacym.. nie chcialem nawet mieszac sie w sprawy Boga, ale ostatnio wysyla do mnie swego aniola, a ten ostatnio mi powiedzial ze juz sie zaczelo.

 77. reni

  1 stycznia, 2015 at 8:21 pm

  kochajmy pana i uwalniajmy z siebie dobro!!!

 78. sayek999

  29 grudnia, 2014 at 10:40 pm

  A za te świeczki ile trzeba zapłacić?

 79. xxyyyzzzz

  1 grudnia, 2014 at 7:51 pm

  widzialas kiedys dinozaura? Ja nie wiec czemu wierzysz tym ktorzy tez nigdy ich nie widzieli a jedynie „badaniami” świecą? Nie wierze jak nie zobacze ot! Tak samo jak wy z Bogiem tak samo ja z dinozaurami…. i nic mi po kościach… czlowiek se powiedzial ze to pochodzi od tego i wszystkim baje wciska… ot

 80. magda

  25 listopada, 2014 at 7:14 pm

  Jak dla mnie to ściema 😉

 81. Lenka

  25 listopada, 2014 at 5:49 pm

  Ale się boję!!! Haha

 82. Aneta

  25 listopada, 2014 at 5:48 pm

  A ja powiem tak. Nie słyszałam, żeby w jakiejolwiek religii tak straszyli. Wszystko jest robione pod kościół, ludzie to przeczytają i tak jak niektórzy wcześniej się wypowiadający dostaną sraczki. Polecą do kościoła, dadzą na tace, zaczną się modlić itp… i jeszcze jedno pytanie skoro koniec świata ma nastąpić przez nas ludzi, to czym kiedyś zawiniły dinozaury, że Bóg postanowił je pokarać?

 83. luna

  25 listopada, 2014 at 5:40 pm

  Ci już modlitwy odmawiają :))) lol, chill out 😉

 84. Anaconda

  25 listopada, 2014 at 5:37 pm

  Po niektórych komentarzach wydajecie mi się opętani. Żal, siejecie panikę. Dla tych co już mają sraczke: zbudujcie sobie wszyscy razem wielki bunkier, ale ani caritas, ani kościół nie pomoże wam przeżyć. To jest silniejsze od nas, każdy kiedyś umrze. Więc włączcie sobie tv, posłuchajcie muzyki>chill out people ;* jest szansa, że tego nie dożyjemy 🙂

 85. invictus

  23 listopada, 2014 at 2:47 pm

  Jednego czego jestem pewien. Jest jeden Bóg który jest sędzia sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze. M.L.King powiedzial ” jedtem czlowiekiem szczęśliwym i jestem przekonany , że kiedy nadejdzie muj czas odejdę z usmiechem na ustach” Na ziemi każdy z nas ma swój czas na przezycie własnego zycia wedle własnych zasad, pogladow, przekonań. Mamy przecież wolna wole, w poszukiwaniu prawdy o naszym pochodzeniu, egzystencji wmawiamy sobie różne rzeczy, a co jest prawda niech każdy wyciągnie własne wnioski. Przyklad każdy zna ser szwajcarski…dziurawy. Teoria Darwina w swiecie naukowym obecnie jest tak samo dziurawa jak ten ser, jedni ja bronia drudzy neguja. Nasuwa sie prosty wniosek, niech mi ktoś udowodni, ze nie ma Boga. Ja osobiście jestem przekonany o tym że kiedy nadejdzie moj czas, moja dusz oddzieli sie od ciała. Po trzech dniach bedzie osądzona…a gdzie moja dusza sie znajdzie nie wiem. SEDZIA sprawiedliwy Bog zadecyduje o mojej duszy. Do puty zyjemy mozemy decydowac o naszej przyszlosci, po smierci juz nie mamy wpływu na nic. Po co sie kłócić, dowiemy sie w swoim czase. Moja prośba zastanówmy sie czasem co będzie z nasza dusza po śmierci. Niezbadane są wyroki Boskie i ścieżki Pana. Amen.

 86. joozek

  15 listopada, 2014 at 11:59 pm

  jak widzicie trochę czasu upłynęło od ostatniego posta. Dziś to jest 15.11.2014, i co? Od sierpnia tego roku Ruskie prowadzą swoje gry wojenne z Ukrainą i polityczne z całym światem, Świat nakłada sankcje na FR by zniszczyć ich gospodarczo i zadłużyć na maxa. Fakt, trochę dostali (na dzien dzisiejszy) po dupie ale Chiny chcą kupować gaz od Rosji i według cytatu "Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej" na tą chwilę jest całkowicie odwrotnie jeśli chodzi o FR, bo raczej są w dobrych stosunkach między sobą. Wspomniano też pana Ugo Voigta, no w styczniu tego roku (czyli 2014) dostał się do Euro Parlamentu z 1% głosem, ale 22-10-2014 raczej debatował o islamskich bojownikach i raczej muszę mu przyznać rację. Planetoida nibiru, na tą chwilę nie ma żadnych wiarygodnych wiadomości, jedynie się zostaje 1950 DA który ma uderzyć w ziemię w 2880 roku. Nie wiem co o tym myśleć, chyba mało spraecyzowany ten artykuł.

 87. bodzio

  26 sierpnia, 2014 at 7:54 pm

  witam, ja też wierzę i wiem że tak będzie,módlcie się i proście o spowiednika bo w kościele trwa potęrzna bitwa z szatanem,

  też dorobiłem się majątku byłem w uk wyjechałem tam w 1996r pózniej do polski i 2005r otworzyłem firme w uk przywiozłem duzy majatek a dzisiaj mam ponad 1ml zł długu. lecz nauczka była taka że Bóg naprawdę jest a to były diabelskie plany żeby doprowadzic mnie do samobójstwa,dużo pisać i opowiadać,uważajcie na siebie i z Panem Bogiem.

 88. Karolina

  5 czerwca, 2014 at 10:32 pm

  Aneta, bardzo ładnie napisane 😉

 89. wielorybefa72

  20 maja, 2014 at 11:40 am

  Zastanów się jeszcze raz.Co z tego że chodziłeś do Kościoła i się modliłeś. Jak nie wierzyłeś. Musisz zastanowić się jak się modliłeś i jak prosiłeś. Dam ci jedną radę. Po prostu ZAUFAJ. To wystarczy…

 90. asd

  23 kwietnia, 2014 at 10:17 pm

  jeśli Boga by nie było jaki sens miałoby życie?

   

 91. Aneta

  22 kwietnia, 2014 at 6:00 pm

  O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będę się modliła za wszystkich niedowiarków. Bóg jest i widzę Go każdego dnia. Odwróciłam się od Niego na parę lat, moje życie wtedy to pasmo ciągłych niepowodzeń,bólu, łez, równia pochyła… Wróciłam, bo się opamiętałam, odzyskałam spokój ducha i serca, choć nie wszystko jest tak jakbym sobie wymarzyła, wierzę głeboko w to, że Bóg wie co jest dla mnie najlepsze i nie pozwoli mnie skrzywdzić. Już NIGDY od Niego nie odwrócę się, albo inaczej powiem, będę prosiła Boga o siły i mądrość bym już NIGDY nie zgubiła drogi do Niego, do najwspanialszego przyjaciela, który kocha mnie bezgranicznie. Amen.

 92. bożka

  28 marca, 2014 at 11:27 pm

  ludzie BOG jest bo kto stworzył ten cały świat ,a skąd te objawienia matki bożej i te wszystkie przepowiednie ,które się sprawdziły?a to że są te wszystkie wojny zło itd to nie wina BOGA  trzeba wsluchać się i rozumieć sens pacierza przecież dano nam rozum i wolną wolę

 93. baca89

  16 marca, 2014 at 7:56 am

  Nie rozumiem jak mozna wogole myslec ze Boga nie ma… To co jestesmy ku*#a od małp?? No chyba twoj stary… Co jestesmy kwestia przypadku!?!???!? No moze ty… Alee inni nie konieczNie. Ok bynajmniej nie jestem zwolennikiem kaplanow i tym podobnych. Chodz i tam sie trafiaja normalni tak samo jak policjanci! ALE BOG ISTNIEJE!! I ma na zycie patent. A to ze ktos ma jakis „zal” bo ma biede w domu to najwidoczniej tak mu pisane i na pewno sie nie poprrawi jak sie z tym nie pogodzi! Stawianie oporu najwiecej boli i meczy, trzeba sie los i w ten nort a nas wyniesie o wiele wyzen niz mozemy przepuszczac.

  Wybaczcie za wszelakie blędy:) „dyz funkcjie” zawsze musza o sobie dac znac…

 94. dc

  14 marca, 2014 at 2:42 am

  Karol. …hmmm jak chcesz zadbać sam o siebie. …sam wydobędziesz gaz …i zapewne zapewnisz sobie i wybranym elektryczność …itd…proszę obudź w sobie ten instynktowny rozsądek. …przetrwania. ..

  Bez Boga nie ma nic….
  ….
  …czy patrząc w nocy na drogę mleczną nic cię nie zastanawia ….to przecież nie możliwe taka bzdura!!!!!!! ???????
  Mowa:….. widzę myślę czuję, a jestem taki malutki taki pyłek wobec wszechświata. …

  ..będę teraz surowy…..ludzie! !!!! Nie przeginajcie. !!!!!! NIE BĄDŹCIE samo bogami to cienkie i smutne…i takie przewidywalne….

  topór w piach!!!

  Walczyć bez broni ….szacunek
  Gdy śmierć …. zagląda. … o łaski prosić …i mieczem mądrze władać… a i tak miłością do Człowieka zdobędziesz wszystko. …na pewno miłość Boga jedynego !!!!!!

 95. dc

  14 marca, 2014 at 2:09 am

  Chłopie rozumiem twój ból….ale czy mógłbyś spojrzeć na te fakty inaczej…jak uczeń. ..np. jak młody student który nie zna żadnych prawd i miota się w swoim jeszcze uczniowskim małym światku. ..drażni cię wszystko !!!!!! można modlić się do wszystkich bogów świata i nic to nie da……………… a gdzie krzyż? gdzie nauki Jezusa?…..Można brnąć tak do końca życia. ….i nic
  .. wiem wiem trudne ….. ale dasz radę !!!
  Nic za nic ale
  Coś ……..za wielkie poświęcenie….znam tych szczęśliwców …..warto jeszcze spróbować !!!

 96. dc

  14 marca, 2014 at 1:48 am

  No cóż to prawda wiary !!! W sercu i w duszy a nie w mózgu… a w obecnym cyberświecie powiedz komuś ….czuj, wierz, poświęć …… zamiast wiem, chcę, mam bo moje……bo mi się należy. ..już bez czarnej….zostaw moje nie dam odejdź, zabiję ….
  Jak zawsze pomoże nam miłość uniwersalna ta z duszy i serca
  ……….bez sensu
  ….dla mega szatana …… przecież tylko głupek może wierzyć w bezinteresowną bez zyskowną całkowicie infantylną miłość….to skarb!!!!! i Miecz na zarazę na ten skąpy smród. ..tak bardzo infantylny…. żal tych upapranych….uzależnionych….słabych….czyli wielu z nas jeszcze to praktykujących. ……

 97. Szukałem

  11 marca, 2014 at 7:57 pm

  Bóg nie istnieje. Wszystko może się zdażyć, ale to nie dowodzi niczego w kwestii boga. 

 98. Karol

  11 marca, 2014 at 7:05 am

  I bóg wam nie pomorze , co wy ludzie za bzdury wypisujecie – BOGA NIE MA BYŁO NIE BĘDZIE I NIE MA rachunek jest prosty to tylko w waszych umysłach macie tego swojego boga który wam w niczym nie pomaga i nie pomorze jak sam o siebie nie zadbasz .Taka jest prawda 

 99. ufajaca w Panu

  7 grudnia, 2013 at 9:33 pm

  Raz w miesiacu w kosciele sa msze uzdraeiajace i uwalniajace. Idzcie i otworzcie sie na Boga. Slowami nie potrawie opisac co tam przezywam ale napewno czuje sie tam Ducha Swietego. Ludzie ratujcie swoje dusze!!!!!!!!

 100. Rysia

  6 października, 2013 at 7:05 am

  Niema się co bać kiedyś  i tak zginiemy a,że będzie III  wojna światowa to sami się doigraliśmy przez nasze nieposłuszeństwo.

 101. Paul

  26 sierpnia, 2013 at 8:48 pm

  O kurwa – no tośmy się doigrali …

 102. Joasia

  12 kwietnia, 2013 at 3:16 pm

  Serwis Twoje światło w Fatimie daje możliwość skorzystania z modlitwy z czyjejś intencji. Można tam kierować swoje prośby i podziękowania do Matki Fatimskiej. Sama korzystałam z możliwości zapalenia świecy 7 dniowej, dzięki której przez siedem dni siostry zakonne modliły się w mojej intencji, za co jestem bardzo wdzięczna. Istnieje możliwość upublicznienia swojej intencji, dzięki czemu do modlitwy może włączyć się każdy uczestnik akcji.

  Osoby, które pragną modlitwy za nich przez dłuższy czas, mają możliwość skorzystania ze świecy 30-dniowej, która będzie płonęła przez 30 dni, a dla szczególnie ważnych spraw można zapalić tzw. świecę wieczystą – dzięki której już zawsze siostry zakonne będą się modlić w waszej intencji.

  Oprócz modlitwy, zapalenie tych świec na stronie http://modlitwa.fatima.pl niesie ze sobą, również inne możliwości. I tak zapalając świecę, która będzie płonęła przez miesiąc dodatkowo zostaną odprawione dwie Msze Święte, które odbędą się w Portugalii, w Sanktuarium Fatimskim w miesiącach Maryjnych: maju i październiku. Dodatkowo każdy otrzyma prawdziwą świecę, która zostanie odpalona w Fatimie. Dwa razy do roku odesłane świece zostają stopione w duże świece wotywne i zawiezione wraz z intencjami do Fatimy, gdzie płoną sobie spokojnie. Świeca wieczysta niesie najwięcej korzyści, ale jak już pisałam wcześniej powinna ona być zapalana dla spraw naprawdę ważnych.

 103. archanioł

  7 kwietnia, 2013 at 2:08 pm

  A piątą tajemnicą fatimską jest piąta wojna światowa. I tak dalej.

 104. simona

  27 marca, 2013 at 9:15 pm

  Kocham Pana Boga bardzo, ze wszystkich sil swoich, calym swoim sercem. I wierze ze czlowiek ponosi caly ciezar na ile jest w stanie. Ja mieszkam Na obczyznie i twierdze ze dopiero tu mozna zauwazyc jak Polak Polakowi wrogiem… Jak sie sami wyniszczaja, sa jak szczury. Ja przyjechalam z mezem i dorobilismy sie majatku lecz taka wola Boga, ze stracilam wszystko… Nie narzekam… Jestem szczesliwa,ze zludne falszywe Polaczki sa odemnie zdala. Bog zaplac.

 105. JA

  7 marca, 2013 at 10:47 pm

  Zgadzam się z Tobą. Ja w Boga wierzę tak w sercu, ale jak i na zewnątrz. Nie boję się do tego przyznać, choć wielokrotnie słyszałam już sprzeciwy, nawet wśród przyjaciół i nadal pytam siebie: dlaczego ludziom tak trudno jest uwierzyć? Ja czuję Boga obok mnie. Zawsze wierzyłam. Myślę, że ci którzy nie wierzą zamykają się, odgradzają i oszukują, chronią się przed prawdą, która jest samym dobrem. I Bóg na Ziemi też pomaga, sens w tym by nigdy nie zwątpić…

 106. ktos

  17 lutego, 2013 at 4:19 pm

  Bo Bóg nie spełnia przyziemnych próśb ludzi, On nie jest od tego by spełniać zachcianki. Jeśli żyjesz w biedzie to taka jest Jego wola, trzeba wierzyć, że w tym jest jakiś cel. A jeśli nie potrafisz znieść cierpienia na świecie to twój błąd, bo Bóg właśnie za to wynagradza. Życie na tym świecie nie ma być szczęśliwe im bardziej cierpisz tym większa nagroda czeka cię w Niebie za to, że przetrwałeś cierpienie i nie przestałeś wierzyć.

 107. a co cie to obchodzi??

  16 lutego, 2013 at 9:04 pm

  kolezanka ma troche racji ale nie ma co siac popeliny ludzie ogarnijcie sie jak mamy zginac to zginiemy taka naturalna kolej rzeczy rodzimy sie zyjemy a potem umieramy i nic po nas nie zostaje ja nie wiem kto wierzy w te brednie o Bogu ale to tylko bajeczki, kiedys tez wierzylem modlilem sie chodzilem do kosciola i co mi z tego przyszlo?? nic bieda i glod Dobry Bog nie wysluchal zadnej z mojej prosby musialem jechac za chlebem za granice gdzie polakow traktuje sie jak smieci a wielki Pan nadal nie reaguje widzac ze wypruwam sobie zyly daje sie ponizac tylko po to zeby przezyc i zapewnic przetrwanie rodzine i jak ma rozpiepszyc ten caly burdel to niech to zrobi wyswiadczy mi przysluge i skroci mi cierpienie.

 108. Apokalipsa

  12 grudnia, 2012 at 11:30 am

  Anna a czy ty miałaś kiedykolwiek Michaldę w ręcach? Wiesz co to jest Michalda?

 109. Anna

  10 grudnia, 2012 at 10:19 pm

  Wierzę w przepowiednie. Tak samo słowa ŚW. Michaldy sprawdzają się. Ludzie teraz naśmiewacie się z Boga a później płakać będziecie krwawymi łzami! Nie chodzi o modły na pokaz. W sercu poczuj, uwierz.

 110. Abyd

  9 grudnia, 2012 at 6:32 pm

  Polecam to :
  *c3*93W

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement

TOP miesiąca:

Najnowsze wpisy

Iluminaci

Gospodarka globalna, transformacja energetyczna i społeczeństwa międzykulturowe… Czy taka ma być recepta na nowy porządek światowy? Czy w takim „porządku” będzie jeszcze miejsce dla...

UFO

W Polsce temat UFO jest od wielu lat szeroko dyskutowany. Rzekome obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających były zgłaszane w całym kraju i często towarzyszyły im...

Religia

Religie istnieją od wieków, a każda z nich ma unikalną historię. Od najwcześniejszych znanych praktyk duchowych po współczesne religie, oto niektóre z najbardziej starożytnych...

Religia

Religia jest ważnym elementem kultury ludzkiej, który wpływa na wszystkie aspekty życia. Zróżnicowanie religijne ludności świata jest jednym z najbardziej widocznych i znaczących aspektów...

Koniec świata

Biblia jest dla wielu ludzi źródłem pociechy i inspiracji. Dla niektórych jest również źródłem strachu i lęku. Biblia mówi o końcu świata, wydarzeniu, które...

Koniec świata

 Koncepcja końca świata jest znana od wieków, a w historii pojawiło się wiele proroctw i przepowiedni. Od Nostradamusa po Babę Wangę, ludzie spekulowali na...

Facebook

Może Cię zainteresować

Iluminaci

Gospodarka globalna, transformacja energetyczna i społeczeństwa międzykulturowe… Czy taka ma być recepta na nowy porządek światowy? Czy w takim „porządku” będzie jeszcze miejsce dla...

UFO

W Polsce temat UFO jest od wielu lat szeroko dyskutowany. Rzekome obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających były zgłaszane w całym kraju i często towarzyszyły im...

Religia

Religie istnieją od wieków, a każda z nich ma unikalną historię. Od najwcześniejszych znanych praktyk duchowych po współczesne religie, oto niektóre z najbardziej starożytnych...

Religia

Religia jest ważnym elementem kultury ludzkiej, który wpływa na wszystkie aspekty życia. Zróżnicowanie religijne ludności świata jest jednym z najbardziej widocznych i znaczących aspektów...

Reklama