Koniec świata Majowie

Wierzenia Majów

Krótkie wyjaśnieniePlaneta Niburu, zwana potocznie Nibiru, Nebiru, Neberu (akad.n?beru; asyryjskie nëburu)oraz planetą X. Najczęściej występuje w „końcach świata” oraz babilońskich tekstach literackich, jak i historycznych. Głównym sensem (według mnie) jest sygnalizowanie odrodzenia, naprawy. Jej nazwa bierze się też od planety poświęconej bogu Mardukowi.Według Sumeryjskich słów, Neberu jest odpowiednikiem słowa addir. Według naukowców słowo to powstało z połączenia dwóch innych „id” (rzeka) z „dir” (przechodzić/przekraczać).

 


Pisma Babilońskie

Planeta jest opisywana w wielu księgach, przepowiedniach oraz innych pismach. Głównie została przedstawiona w kontekście przekraczania rzek. Na polski można przetłumaczyć jako „przeprawa przez rzekę” lub „bród”. Słowo mogło oznaczać też wiele innych rzeczy m.in.: specjalny rodzaj łodzi/promu służących do przeprawiania łodzi, zwierząt lub towarów lub przewoźnika – osobę przewożącą tego rodzaju łodźmi/promami.

W babilońskich pismach mitologicznych i astrologicznych słowo jest używane jako określenie ,poświęconego bogu Mardukowi, ciała niebieskiego. Zwaną „gwiazdą Marduka”. Słowo to w tym znaczeniu występuje niemalże zawsze przed słowem „dinigir” stawianym przed imionami istot boskich, bądź też słowem „mul”, stawianym przed nazwami ciałami niebieskimi(gwiazdami i planetami).

Dwuznaczność słowa wynika z tego, że w wierzeniach Mezopotamczyków ciała niebieskie są traktowane jako przeróżne bóstwa. Analizowanie pozwoliło zidentyfikować Neberu z dwoma różnymi ciałami niebieskimi. Mianowicie Gwiazdą polarną i Planetą Jowisz.

„W babilońskich eposach dwukrotnie została wspomniana jako ciało niebieski, określane jako Neberu. W zgodności z uczonymi chodzi tu o Gwiazdę Polarną, zwaną inaczej Biegunową, autorka pełnego przekładu eposu Enuma Elisz na j. Polski. Fragmenty, brzmią tak :

"On [tj. Marduk] ustalił rok, zakreślił jego czas trwania,
każdemu z dwunastu miesięcy po trzy gwiazdy przydzielił.
Po ustaleniu granic dni roku
wyznaczył gwieździe biegunowej [dn?beru] jej miejsce, by oznaczała ich związki.”[5](tabliczka V, wiersze 3-6)

"Nebiru [dn?beru] zaprawdę strzeże mocno przejścia nieba i ziemi,
temu, który na górze i na dole nie znajduje przejścia, pomaga,
Nebiru jest jego [tj. Marduka] gwiazdą, której na niebie polecił świecić,
ona zajmuje miejsce polarne […]"

Pisma Mezopotamskie

Neberu jako planeta, jest jednym z najważniejszych mezopotamskich opisów astronomicznych. Spisany został na dwóch tablicach, tekst nazwany został od pierwszych słów "MUL.APIN".

Są one rodzajem kompendium ówczesnej wiedzy astronomicznej o ciałach niebieskich(planety, gwiazdy i konstelacje). W tym wypadku, bez wątpliwości, jest to planeta Jowisz.

"Gdy gwiazdy Enlila zniknęły, jedna wielka gwiazda
– choć światło jej jest przyćmione –
(wciąż) dzieli niebo na pół i na nim pozostaje;
chodzi tu o gwiazdę Marduka, Neberu, planetę Jowisz (sum. SAG.ME.BAR);
wciąż zmienia ona swą pozycję i przemierza niebo."

Planeta pojawia się także w pseudonaukowych książkach pisarza Zecharii Sitchina (pierwszy raz wydanej w 1974 r. książce „Twelfth Planet”, pl. „Dwunasta Planeta”). Na podstawie jego interpretacji mezopotamskich źródeł pisanych i ikonograficznych, autor wysunął hipotezę o istnieniu, w Układzie Słonecznym, nieznanej astronomom planety(zwanej przez niego Neberu), która po szerokiej orbicie w kształcie elipsy – obiega Słońce w ciągu 3600 lat. Planetę mają zamieszkiwać zaawansowane technologicznie rasa istot(zwanych przez niego Anunnakami), które w dalekiej przyszłości mają odwiedzić Ziemię. Mają także wpłynąć na rozwój naszej cywilizacji. Teoria ta zdobyła szczególną popularność wśród miłośników paleoastronautyki i ufologii. Niestety, nie jest traktowana poważnie w teoriach naukowych. Według autora :

-Mieszkańcy Mezopotamii mieli wiedzę o wszystkich planetach naszego układu. Analiza tekstów wskazuje iż znali jedynie pięć planet (Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna). Za planety uważali także Słońce i Księżyc.

-W naszym Układzie Słonecznym istnieje nieznana planeta o nazwie Nibiru. Po analizie tekstów wskazuje się na identyfikację z Jowiszem.

-Ma obiegać co 3600 lat słońce. Analiza tekstów wskazuje, że Nibiru można było obserwoać corocznie.

-Powinna być ona zamieszkana przez inteligentne stworzenia zwane Anunnakami. Żaden z tekstów nie wskazuje, iż planeta miałby być zamieszkała.

Wzmianka o Neberu pojawia się w wielu książkach Włocha Pierdomenico Baccalario „Century”

Planeta X

Jest to hipotetycznie dziewiąta planeta w naszym układzie. Znajduje się dalej od słońca, niż Neptun.

W aktualnym świetle wiedzy, jeśli istnieje, znajduje się poza pasem Kuipera.

W 1781r. Wiliam Herschel odkrył nieznaną planetę, mianowicie Uran. 40 lat później, francuski astronom, Alexis Bouvard, opublikował tablice astronomiczne. Tablice, na których zostały obliczone, a następnie zapisane współrzędne planety. Obserwacje nie zgadzały się z obliczeniami, co doprowadziło do wniosku, że ruch Urana jest zaburzany przez inną planetę. Urbain Le Verrier i John Couch Adams, wyznaczyli niezależnie w którym miejscu jest nieznane ciało. W 1846r. Johann Gottfried Galle skierował teleskop w punkt wskazany przez Le Verriera – i tuż obok niego odkrył Neptuna.

Niedługo później uczeni, doszli do wniosku, że ruch Neptuna jest także zaburzany. Uznano, że gdzieś dalej jest jeszcze co najmniej jedna planeta.

Uczonym, który rozpoczął poszukiwanie nieznanej planety, był Percival Lowell. Zaproponował nazwę „Planeta X”. Następnym uczonym, który poszukiwał tej planety był Clyde Tombaugh. Jego obserwacje doprowadziły do odkrycia Plutona w 1930. Jednak okazało się, że Pluton jest zbyt mały, aby wywoływał oddziaływanie na ruch planety. Kolejno kilkoletnie badania nie dały rozwiązania problemu. Dopiero badania sondy „Vovager 2” pozwoliły rozwiązać problem. Okazało się, że masa Neptuna została przeszacowana o 0.5%(co w skali planetowej ma olbrzymie znaczenie). Uwzględnienie tej różnicy sprawiło, że zaburzenia zniknęły. Zatem osądzono, że planeta X, nie istnieje.

Aktualny stan wiedzy pokazuje, że odkryty 60 lat wcześniej Pluton jest jednym z większych ciał zewnętrznego pasa planetoid skalno-lodowych, zwanego pasem Kuipera. W jego otoczeniu krążą inne ciała, dostatecznie masywne, aby wpływać na kształt bliski kulistemu – tzw. plutoidy. Odkryta w 2005 r. "Eris", jest większą od Plutona, lecz nie jest planetą. Te badania nie wskazują, że w naszym Układzie jest tylko 8 planet. Astronomowie znają coraz więcej i więcej planet, lecz okazuje się, że w odległości ok. 50 j.a. (ok. 149 597 870 691 m, plus minus 30m.) ich liczba drastycznie spada – jest to tzw. klif Kuipera. Ostre granice nie powstają bez powodu, a prawdopodobnym powodem jest oddziaływanie grawitacyjne z masywniejszym ciałem. Patryk Lykawka i Tadaski Mukai, stworzyli model Układu Słonecznego, według którego w odległości 100-170 j.a. Od słońca krąży planeta o masie ok. 30% – 70% masy Ziemi. Jego średnica wynosi od 10 000 do 15 000 km. Obiega słońce w czasie od 1 000 do 2 500 lat. Po orbicie nachylonej do ekliptyki pod kątem 20-40°.

Niezależnie od badań o charakterze naukowym, Planeta X jest obiektem wielu spekulacji pseudonaukowej. Według Szwajcarskiego fantastyka Ericha Von Daniken, na miejscu Marsa, kiedyś istniała Planeta X. Planeta rozpadła się(Ericha mówi o działaniu rozumnej rasy). Z jej masy powstał dzisiejszy Mars, a także Wenus (rozpad spowodował obrót ciała w drugą stronę). Pozostałością po rozumnej rasie miałby być Fobos i Deimos – bazy kosmicznej cywilizacji.

Ludzie antycznego świata kojarzyli okresowe zbliżanie się 9 planety, oznakę wielkich wstrząsów, wielkich zmian, nowej ery. Mezopotamskie teksty mówią, że okresowe pojawienie się planety w wyniku zbliżanie się jej orbity do Słońca. Według Starego Testamentu o takim zbliżeniu mówiono jako okres deszczu, trzęsień ziemi i przeróżnych kataklizmów. Istnieją wzmianki o znajdującej się w sąsiedztwie wielkiej planety, która posiada ogromną siłę grawitacji.

Wtem słowa proroka Izajasza, iż przybysz z dalekiego Nieba, przybywającego by zniszczyć ziemię stają się bardziej zrozumiałe i realne.

7 Października 1999r. W dzienniku stacji ABC pojawiła się wiadomość „Dziesiąta Planeta – zaburzenia ruchu komet wskazują, że coś tam jest”. Podobno astronomowie odnaleźli ślady, gigantycznego, odległego, wciąż niewidocznego ciała – możliwie 10 planety.

Ludzie mówią, że przy obecnej technologii, nie możliwe byłoby ominięcie takiej planety, lecz nie musi tak być jeśli planeta posiada bardzo wydłużoną orbitę. Zbliżoną do orbity komet długookresowych.

Może Cię zainteresować:

1 Komentarz
  1. Oleksy 7 lat ago

    Bardzo dobry tekst! Gratuluje – na prawdę świetnie się czyta. W ogóle informacji nie brakuje.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie nigdzie publikowany. Klikając wyślij wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis KoniecSwiata.org. Przeczytaj więcej na ten temat na: koniecswiata.org/polityka-prywatnosci/

You may also like

Piktogramy

Waza z Bronocic – czy to dowód na istnienie kosmitów?

post-image

Tajemniczy piktogram znaleziony w Bronocicach od lat wzbudza kontrowersje i niezgodę wśród społeczeństwa. Jedni twierdzą, że rysunek przedstawia pojazd kołowy, inni zaś upierają się, że to nic innego, jak pojazd kosmiczny starożytnych przybyszów z innej planety. Kto ma rację?

Wykopaliska na terenie Polski

Przedsięwzięcia archeologiczne od lat odbywają się w różnych punktach mapy świata. Niezwykłego odkrycia miało miejsce w Polsce, na terenie osady w Bronocicach, w pobliżu rzeki Nidzicy. Archeolodzy podczas wykopalisk znaleźli ceramiczną wazę, której pochodzenie datuje się na lata 3635-3370 przed naszą erą.


Wazę z każdej strony pokrywają prymitywne, proste rysunki. Jeden z nich stale wzbudza zainteresowanie historyków. Dawno już ustalono, że tajemniczy piktogram oznacza pojazd kołowy, którego używano już w III oraz IV wieku p.n.e.

Odkryty przedmiot okazuje się być starszy od kredowego modelu koła, który znalazła grupa holenderskich badaczy w 1974 roku podczas wykopalisk prowadzonych w Syrii, na środkowej części rzeki Eufrat. Do dziś nikt nie jest jednoznacznie określić,…

Może Cię zainteresować:

Read More
III wojna światowa

Czy III Wojna Światowa to już oczywistość?

post-image

Od dłuższego czasu na politycznej arenie międzynarodowej można wyczuć przysłowiową ciszę przed burzą. Rosja zwraca na siebie uwagę coraz większą liczbą wrogich spojrzeń, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych. Czy ludzkość ma szykować się na najgorsze?

Wsparcie zbrojne z Rosji

Miniony rok 2018 upłynął pod znakiem narastającego konfliktu pomiędzy Rosją a niektórymi krajami po zachodniej stronie. Przedmiotem sporu była przede wszystkim armia syryjska, którą rosyjskie mocarstwo czynnie wspiera. Dzięki wspólnym zmaganiom, Syria zdołała odzyskać panowanie nad znaczną częścią swojego kraju. Państwa Zachodu wystąpiły z oskarżeniem o przeprowadzenie ataku chemicznego przez Syrię na oddziały opozycji, atakując kraj pociskami rakietowymi. Poczynania zmusiły kraje NATO do refleksji nad potencjalnym zagrożeniem konfliktu jądrowego ze strony Rosji.


Konflikt Rosja-Ukraina

Stosunki rosyjsko-ukraińskie od dawna trudno określić mianem pokojowych. Zaostrzenie konfliktu spowodowało przekroczenie przez statki ukraińskie granic Rosji, co zaskutkowało ostrzelaniem okrętów i zatrzymaniem załogi po stronie wroga. W odpowiedzi na ten incydent władze Kijowa wprowadziły stan wojenny. Po stronie Ukrainy…

Może Cię zainteresować:

Read More
Przepowiednie

Inwazja na Jerozolimę i koniec świata w 2021 roku

post-image

Wielu jest na świecie proroków, którzy regularnie dostarczają światu nowych informacji wraz z konkretną datą końca świata. Tysiące zwolenników różnych teorii przekazuje wiadomości dalej, nawet nieświadomie wprowadzając niemały chaos. Najnowsze doniesienia mówią jasno, że termin końca świata zapisany jest w Biblii. Co zatem czeka ludzkość?

Twarde dowody

Sensacyjne informacje ujawnił autor strony internetowej Theodore Shoebat. Zdaniem autor ostateczny czas końca świata nadejdzie w trzy i pół roku po tym, jak Jerozolimę najedzie Antychryst.


Co ciekawe, autor nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie kim będzie ów tajemniczy Antychryst. Shoebat zauważa jedynie, że obecne liczne konflikty toczą się głównie między ważnych graczy. Są nimi Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja czy Izrael. Nadejście Antychrysta odbędzie się o wiele szybciej, niż zakładamy.

Konkretna data

Na swojej stronie internetowej Theodore Shoebat zamieścił datę 23 marca 2021 roku jako ostateczny moment wypełnienia się apokalipsy na oczach całej ludzkości. Najpierw jednak nawiązuje do Księgi Daniela ze Starego Testamentu, gdzie opisuje Antychrysta…

Może Cię zainteresować:

Read More
Pozostałe

Czy rozwój sztucznej inteligencji oznacza kres dla ludzkości?

post-image

Coraz częściej zewsząd słyszy się o sztucznej inteligencji. Co rusz powstają nowe systemy, dzięki którym tworzy się inteligentne maszyny. Wzorem dla wielu inżynierów jest stworzenie czegoś, co umysłem dorówna człowiekowi. Czy jest to zagrożenie dla ludzkości?

Pierwsze wzmianki

Śmiałe stwierdzenie wysnuł naukowiec amerykańskiego pochodzenia Stuart Armstrong, który podczas konferencji Singularity Summit w 2012 roku głośno oznajmił, że do 2040 roku powstające maszyny będą w stanie myśleć logicznie i racjonalnie jak człowiek. Informacja ta zszokowała publiczność, która jednak przyjęła te słowa z powątpiewaniem.


Dziś już nikt nie wątpi w słowa naukowca. Przekonuje do nich Elon Reeve Musk, który jako właściciel takich przedsiębiorstw jak PayPal czy Tesla, zauważa istniejące zagrożenie dla każdego człowieka.

Inteligencja o globalnym zasięgu

Maszyny ze sztuczną inteligencją nie zabijają co prawda ludzi, o co silne obawy wyraził Musk. Wykorzystuje się je w globalnej sieci, jaką jest Internet. Systemy wyposażone są w algorytmy, które umożliwiają nabywanie wiedzy na temat tego, co się widzi….

Może Cię zainteresować:

Read More