Pages Navigation Menu

KONIEC ŚWIATA, PRZEPOWIEDNIE, CUDA, APOKALIPSA, ZJAWISKA PARANOMALNE, UFO, DUCHY, TEORIE SPISKOWE

Trzecia tajemnica fatimska, oficjalna treść, III wojna światowa

Trzecia tajemnica fatimska uznawana jest często za największy sekret Kościoła. To właśnie w treści tego objawienia ukryta ma być prawda na temat przyszłych losów świata. Wiele osób wierzy, że wizja skryta w tej zapowiedzi wypełni się już wkrótce. Wszystko za sprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie.3 tajemnica fatimska oficjalna treść

W „Orędziu” fatimskim, przekazanym 1917 roku, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, Łucji, która spisała treść „Orędzia” i w 1953 roku, został doręczony papieżowi Piusowi XII list, z notatką siostry Łucji na kopercie z tajemniczym dokumentem. – Po 1960 roku, można ogłosić go całemu światu. Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią tajemniczego dokumentu, był przerażony, ponownie go zapieczętował i zabezpieczył dla swego następcy. Papież Jan XXIII, z treścią tajemniczego dokumentu zapoznał się dwa lata później. Był nią wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w „Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą jego czasu. Polecił schować dokument wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskimi i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał bowiem, że opublikowanie „Orędzia”, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.

Przepowiednie Fatimskie – zablokowane przez papierza.
3 tajemnica fatimska oficjalna treść

Czy słusznie postąpił, papież Jan XXIII uniemożliwiając opublikowanie tajemniczego dokumentu całemu światu?


Papież Paweł VI, po przeczytaniu „Orędzia”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas tak zwanego kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego. Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 na placu św. Piotra, postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał dokument do sejfu. Czas upływał, a „Orędzie” z Trzecią Tajemnicą Fatimską, nie ogłoszone całemu światu pozostawało w sejfie. Samo „Niebo” interweniowało w nocy 1982 roku, w apartamencie papieża Jana Pawła II. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego pt. „Dotknięcie Boga”„,Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.

„Ze źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji jaką przeżył Jan Paweł II na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz usłyszał głośno mówiącego papieża w Jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża, o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie ma zwyczaju samotnie modlić się na głos.Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojczę święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.

Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.

Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, poprosił o przetłumaczenie z oryginału portugalskiego pełnego w przygotowaniu siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Jeden egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, Kardynałowi Jozephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, całemu światu.”

Przepowiednie Fatimskie okiem Łucji

Drugi egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do ogłoszenia drukiem w Polsce. Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje: „Obecnie dysponuje pełnym w przygotowaniem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”. Podane jest o tym na str. 73. W przygotowaniu tak zwanej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został wydany przez Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, na str 72-74.

Przepowiednie Fatimskie siostry Łucji

Całość tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, otrzymane od papieża Jana Pawła II, Stefan Budzyński wydał w książce pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami pt. „FATIMA 1917´´. W skład „FATIMY 1917´´, wchodzą otrzymane od papieża Jana Pawła II, też późniejsze „Orędzia” Matki Bożej Maryi, przekazane siostrze Łucji.

„FATIMA 1917´´, to przekazany, przez Matkę Bożą Maryję „TESTAMENT” Boga Ojca, spisany w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez św. Jana, apostoła ucznia Pana Jezusa, w 95 roku nowej ery, gdy św. Jan był zesłany na wyspę Patmos. Aby treść wizji, którą spisał św. Jan, w „Biblii”, była „Nieznana ludzkości”, św. Jan zaszyfrował je, wprowadzając wyrażenia od Proroków.

W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła od Boga, światem rządzi masoneria – diabeł, który dąży do podporządkowania sobie kościoła i ludzkości całego świata. „FATIMY 1917´´, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład.

 1. Wydarzenia.
 2. Trzecia Tajemnica Farimska, przekazana przez Matkę Bożą Maryję dzieciom w lipcu 1917 roku, od niej jest nazwa historyczna dalszych przekazywanych „Orędzi” fatimskich.
 3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
 4. Zaburzenia w przyrodzie.
 5. Późniejsza orędzia przekazane siostrze Łucji.
 6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
 7. ”Słowa” Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu” w obszar ziemi i upadek w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego.
 8. Zatrute powietrze, które ogarnie całą ziemie.

Początek Apokalipsy podane jest: „Zapowie ZNAK, który pokaże sie na niebie”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” od Boga Ojca przekazane dn. 09 marca 2008 roku, w kościele przy ul. Gwiaździstej 17, podczas Mszy św. do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej. Żadnej innej daty początku Apokalipsy nie będzie, tylko „ZNAK” na niebie, który ją zapowie.

Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej jest przekazany w „FATIMIE 1917´´ – w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, zajmie Chinom około 2 miesięcy. Podane jest o tym w zaburzeniach w przyrodzie:

„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów.To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Ten powyższy fragment dotyczy „Wyłonienia się nowego lądu” na samej północy z głębi Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wybuch i wyłonienie „Nowego lądu” – wydźwignięcie dna morskiego, wraz z wodą do góry. Woda runie na lądy i do mórz i oceanu, powodując POTOP, półkuli Północnej. Wydźwignięte do góry „Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym lądem”.

Matka Boża Maryja, pragnie uratować ludzi z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU”, na niebie opuścili nizinne tereny północne, na które runie olbrzymia ilość wody morskiej. Woda rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając tereny nizinne lądu. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów.

To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Filandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.

Ludność zamieszkała na terenie Świnoujścia, Szczecina i całego terenu nizinnego i terenów brzegowych morskich, w celu ratowania swojego życia, powinna opuścić nizinne tereny brzegowe w ciągu 30 dni i przenieść się na wyższy teren w głębi lądu. Na tereny nizinne napłynie wysoką falą wody morskiej zatapiając, porty, mierzeje, Gdańsk, i inne miejscowości brzegowe, woda wtargnie w dolinę Wisły, zaleje nizinne tereny Żuław. Trudno jest określić o ile podniesie się poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Powoli będzie następował odpływ, wody morskiej z zalanych terenów, gdy wysoka fala „Potopowa”, rozleje się po całym Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Przez kanał Panamski i nizinne tereny Ameryki Środkowej, nastąpi samoczynny przelew wody z Morza Karaibskiego do Oceanu Spokojnego. Drugi przelew wody z Oceanu Atlantyckiego będzie do Morza śródziemnego przez cieśninę Gibraltarską. Następne dwa przelewy w pobliżu bieguna Południowego, do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.

Dużo ludności z terenów nadmorskich w Polsce, może stracić mieszkania, ze względu na wyższy poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Podane jest, że wojsko niemieckie wyda wojnę: Polsce, Czechom Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Ugo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie idei Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, partia NPD przygotowuje się do ataku na Polskę i na Rosyjski Kaliningrad – dawny polski Królewiec a niemiecki Königsberg.

Podane jest o tym, w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej. Cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”. Niemcy chcą włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Czeka nas zagłada. Niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polską tam zamieszkałą. Mogą dotrzeć do Wałbrzycha i zaatakować Wrocław. Podane jest w Fatimie 1917, że to ma się stać. Atak wojsk niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy. Wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin i z morza przypuszczą atak na porty i Gdańsk.

Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.

Nie należy obecnie żadnych projektów rozpoczynać na terenie nadmorskim. Bo te, które są trudno będzie ocalić, mogą zostać zalane wodą. Ponieważ zniszczenia w innych państwach będą duże, wspólnie należy się wspomagać. Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie miast i teren się zapadnie. Olbrzymia ilość ludzi może zginąć.

Polacy powinni powrocić do Polski.

W obszar ziemi ma wtargnąć z kosmosu „Planetoida-głaz”, która uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk.

Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości, o wtargnięciu „Planetoidy- głazu” w obszar ziemi (prawdopodobnie chodzi o planetę Nibiru. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.

Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

46 Odpowiedzi

 1. Papież pisze się przez samo „ż” a w artykule pojawia się pisownia raz przez „ż”, a innym razem przez „rz”. Trochę wstyd.

 2. Prośmy Boga o pokój on aby może nam pomuc

 3. Wszystko w rękach Boga, szkoda umierać ale jeśli jest się wierzącym to ma się świadomość że idziemy do drugiego świata tego lepszego. Mam tu na ziemi dziecko i bardzo nie chciałabym teraz umierać, ale mam też dziecko po tej drugiej stronie i chciałabym się kiedyś z Nią spotkać. Staram się zyć tak aby kiedyś było mi to dane, ale to też w rękach Boga

 4. TO NIE SA PRZEPOWIEDNIE FATIMSKIE TO PRZEPOWIEDNIE KROLOWEJ SABY JAK KTOŚ CZYTAŁ I NIE DOTYCZĄ UWCZESNYCH CZASÓW W KAZDYM POKOLENIU COŚ SIE DZIEJE A JESLI CHODZI O MANIPULACJE NASZYCH MYŚLI TO SIE ZGADZAM JEŚLI CHODZI O TRZECIA WOJNE ŚWIATOWA SYTUACJA JEST TAK NAPIETA ŻE MOŻE DO NIEJ DOJŚĆ I TO SIE CZUJE W POWIETRZU NIESTERY.

  • głupia.. „I’m who I’m. Alpha and omega. Ending and begining”. W Biblii wszystko było, jest i będzie. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Nie ma czegoś takiego że coś nie dotyczy naszych czasów albo nie będzie, pokolenia się zmieniają ale Słowo Pana – nie. Nie ma czegoś takiego że coś jest nieaktualne, albo że coś nas nie dotyczy.

 5. Najsmieszniejsze jest to ze na stronie Watykanu nie ma takich przepowiedni. Niesamowite jest jak precyzyjnie opisana jest apokalipsa po Polsku. Ale sa tez ludzie ktorzy operuja innymi jezykami niz Polski. Manipulacja ludzi obruci sie przeciwko tym co manipuluja. Na swiecie potrzebny jest pokoj a nie strach przed zaglada. Mozna byc czlowiekiem dobrym bez podporzadkowania sie takiej oto manipulacji …. Zastanow sie …

 6. z tego co widać co sie teraz dzieje to wszystko możliwe ze będzie koniec świata czy III wojna

 7. nie jestem, no nie bylem mocno wierzacym.. nie chcialem nawet mieszac sie w sprawy Boga, ale ostatnio wysyla do mnie swego aniola, a ten ostatnio mi powiedzial ze juz sie zaczelo.

 8. kochajmy pana i uwalniajmy z siebie dobro!!!

 9. Jak dla mnie to ściema 😉

 10. A ja powiem tak. Nie słyszałam, żeby w jakiejolwiek religii tak straszyli. Wszystko jest robione pod kościół, ludzie to przeczytają i tak jak niektórzy wcześniej się wypowiadający dostaną sraczki. Polecą do kościoła, dadzą na tace, zaczną się modlić itp… i jeszcze jedno pytanie skoro koniec świata ma nastąpić przez nas ludzi, to czym kiedyś zawiniły dinozaury, że Bóg postanowił je pokarać?

  • widzialas kiedys dinozaura? Ja nie wiec czemu wierzysz tym ktorzy tez nigdy ich nie widzieli a jedynie „badaniami” świecą? Nie wierze jak nie zobacze ot! Tak samo jak wy z Bogiem tak samo ja z dinozaurami…. i nic mi po kościach… czlowiek se powiedzial ze to pochodzi od tego i wszystkim baje wciska… ot

  • Ty ale jesteś nie douczony/a. W jednej przepowiedni jest opisane ze Ci księża którzy robią wszystko by się wzbogacić umra od zloczynienia.odnośnie dinozaurów były one zagrożeniem dla nas tepaku logika. Skoro nie wierzysz w onkawienis

   • Niesamowite! A skąd Ty to możesz wiedzieć, że były zagrożeniem dla człowieka? :) Byłeś wtedy na Ziemi, widziałeś, z Bogiem rozmawiałeś? :)

 11. Po niektórych komentarzach wydajecie mi się opętani. Żal, siejecie panikę. Dla tych co już mają sraczke: zbudujcie sobie wszyscy razem wielki bunkier, ale ani caritas, ani kościół nie pomoże wam przeżyć. To jest silniejsze od nas, każdy kiedyś umrze. Więc włączcie sobie tv, posłuchajcie muzyki>chill out people ;* jest szansa, że tego nie dożyjemy :)

 12. jak widzicie trochę czasu upłynęło od ostatniego posta. Dziś to jest 15.11.2014, i co? Od sierpnia tego roku Ruskie prowadzą swoje gry wojenne z Ukrainą i polityczne z całym światem, Świat nakłada sankcje na FR by zniszczyć ich gospodarczo i zadłużyć na maxa. Fakt, trochę dostali (na dzien dzisiejszy) po dupie ale Chiny chcą kupować gaz od Rosji i według cytatu "Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej" na tą chwilę jest całkowicie odwrotnie jeśli chodzi o FR, bo raczej są w dobrych stosunkach między sobą. Wspomniano też pana Ugo Voigta, no w styczniu tego roku (czyli 2014) dostał się do Euro Parlamentu z 1% głosem, ale 22-10-2014 raczej debatował o islamskich bojownikach i raczej muszę mu przyznać rację. Planetoida nibiru, na tą chwilę nie ma żadnych wiarygodnych wiadomości, jedynie się zostaje 1950 DA który ma uderzyć w ziemię w 2880 roku. Nie wiem co o tym myśleć, chyba mało spraecyzowany ten artykuł.

  • Jednego czego jestem pewien. Jest jeden Bóg który jest sędzia sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze. M.L.King powiedzial ” jedtem czlowiekiem szczęśliwym i jestem przekonany , że kiedy nadejdzie muj czas odejdę z usmiechem na ustach” Na ziemi każdy z nas ma swój czas na przezycie własnego zycia wedle własnych zasad, pogladow, przekonań. Mamy przecież wolna wole, w poszukiwaniu prawdy o naszym pochodzeniu, egzystencji wmawiamy sobie różne rzeczy, a co jest prawda niech każdy wyciągnie własne wnioski. Przyklad każdy zna ser szwajcarski…dziurawy. Teoria Darwina w swiecie naukowym obecnie jest tak samo dziurawa jak ten ser, jedni ja bronia drudzy neguja. Nasuwa sie prosty wniosek, niech mi ktoś udowodni, ze nie ma Boga. Ja osobiście jestem przekonany o tym że kiedy nadejdzie moj czas, moja dusz oddzieli sie od ciała. Po trzech dniach bedzie osądzona…a gdzie moja dusza sie znajdzie nie wiem. SEDZIA sprawiedliwy Bog zadecyduje o mojej duszy. Do puty zyjemy mozemy decydowac o naszej przyszlosci, po smierci juz nie mamy wpływu na nic. Po co sie kłócić, dowiemy sie w swoim czase. Moja prośba zastanówmy sie czasem co będzie z nasza dusza po śmierci. Niezbadane są wyroki Boskie i ścieżki Pana. Amen.

 13. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będę się modliła za wszystkich niedowiarków. Bóg jest i widzę Go każdego dnia. Odwróciłam się od Niego na parę lat, moje życie wtedy to pasmo ciągłych niepowodzeń,bólu, łez, równia pochyła… Wróciłam, bo się opamiętałam, odzyskałam spokój ducha i serca, choć nie wszystko jest tak jakbym sobie wymarzyła, wierzę głeboko w to, że Bóg wie co jest dla mnie najlepsze i nie pozwoli mnie skrzywdzić. Już NIGDY od Niego nie odwrócę się, albo inaczej powiem, będę prosiła Boga o siły i mądrość bym już NIGDY nie zgubiła drogi do Niego, do najwspanialszego przyjaciela, który kocha mnie bezgranicznie. Amen.

  • Aneta, bardzo ładnie napisane 😉

  • Ci już modlitwy odmawiają :))) lol, chill out 😉

 14. ludzie BOG jest bo kto stworzył ten cały świat ,a skąd te objawienia matki bożej i te wszystkie przepowiednie ,które się sprawdziły?a to że są te wszystkie wojny zło itd to nie wina BOGA  trzeba wsluchać się i rozumieć sens pacierza przecież dano nam rozum i wolną wolę

  • Lecz się. Kto Ci tak mózg wypral? Piszesz takie rzeczy w necie. Gratuluję. Wiara to sprawa indywidualna a nie na pokaz. Jest wiele teorii stworzenia świata i serio wierzysz właśnie w najmniej logiczna ? Objawienia jak objawienia. Bzdury jakich mało. A bo to jeden psychol twierdził że Boga widzi ? żałosni jesteście. Ogarnijcie się i nie dajcie mamić kościołowi. Swoją drogą to wiecej tam pedofilii jak czego.

 15. Nie rozumiem jak mozna wogole myslec ze Boga nie ma… To co jestesmy ku*#a od małp?? No chyba twoj stary… Co jestesmy kwestia przypadku!?!???!? No moze ty… Alee inni nie konieczNie. Ok bynajmniej nie jestem zwolennikiem kaplanow i tym podobnych. Chodz i tam sie trafiaja normalni tak samo jak policjanci! ALE BOG ISTNIEJE!! I ma na zycie patent. A to ze ktos ma jakis „zal” bo ma biede w domu to najwidoczniej tak mu pisane i na pewno sie nie poprrawi jak sie z tym nie pogodzi! Stawianie oporu najwiecej boli i meczy, trzeba sie los i w ten nort a nas wyniesie o wiele wyzen niz mozemy przepuszczac.

  Wybaczcie za wszelakie blędy:) „dyz funkcjie” zawsze musza o sobie dac znac…

 16. I bóg wam nie pomorze , co wy ludzie za bzdury wypisujecie – BOGA NIE MA BYŁO NIE BĘDZIE I NIE MA rachunek jest prosty to tylko w waszych umysłach macie tego swojego boga który wam w niczym nie pomaga i nie pomorze jak sam o siebie nie zadbasz .Taka jest prawda 

  • Karol. …hmmm jak chcesz zadbać sam o siebie. …sam wydobędziesz gaz …i zapewne zapewnisz sobie i wybranym elektryczność …itd…proszę obudź w sobie ten instynktowny rozsądek. …przetrwania. ..

   Bez Boga nie ma nic….
   ….
   …czy patrząc w nocy na drogę mleczną nic cię nie zastanawia ….to przecież nie możliwe taka bzdura!!!!!!! ???????
   Mowa:….. widzę myślę czuję, a jestem taki malutki taki pyłek wobec wszechświata. …

   ..będę teraz surowy…..ludzie! !!!! Nie przeginajcie. !!!!!! NIE BĄDŹCIE samo bogami to cienkie i smutne…i takie przewidywalne….

   topór w piach!!!

   Walczyć bez broni ….szacunek
   Gdy śmierć …. zagląda. … o łaski prosić …i mieczem mądrze władać… a i tak miłością do Człowieka zdobędziesz wszystko. …na pewno miłość Boga jedynego !!!!!!

  • jeśli Boga by nie było jaki sens miałoby życie?

    

 17. Niema się co bać kiedyś  i tak zginiemy a,że będzie III  wojna światowa to sami się doigraliśmy przez nasze nieposłuszeństwo.

 18. O kurwa – no tośmy się doigrali …

 19. Serwis Twoje światło w Fatimie daje możliwość skorzystania z modlitwy z czyjejś intencji. Można tam kierować swoje prośby i podziękowania do Matki Fatimskiej. Sama korzystałam z możliwości zapalenia świecy 7 dniowej, dzięki której przez siedem dni siostry zakonne modliły się w mojej intencji, za co jestem bardzo wdzięczna. Istnieje możliwość upublicznienia swojej intencji, dzięki czemu do modlitwy może włączyć się każdy uczestnik akcji.

  Osoby, które pragną modlitwy za nich przez dłuższy czas, mają możliwość skorzystania ze świecy 30-dniowej, która będzie płonęła przez 30 dni, a dla szczególnie ważnych spraw można zapalić tzw. świecę wieczystą – dzięki której już zawsze siostry zakonne będą się modlić w waszej intencji.

  Oprócz modlitwy, zapalenie tych świec na stronie http://modlitwa.fatima.pl niesie ze sobą, również inne możliwości. I tak zapalając świecę, która będzie płonęła przez miesiąc dodatkowo zostaną odprawione dwie Msze Święte, które odbędą się w Portugalii, w Sanktuarium Fatimskim w miesiącach Maryjnych: maju i październiku. Dodatkowo każdy otrzyma prawdziwą świecę, która zostanie odpalona w Fatimie. Dwa razy do roku odesłane świece zostają stopione w duże świece wotywne i zawiezione wraz z intencjami do Fatimy, gdzie płoną sobie spokojnie. Świeca wieczysta niesie najwięcej korzyści, ale jak już pisałam wcześniej powinna ona być zapalana dla spraw naprawdę ważnych.

  • A za te świeczki ile trzeba zapłacić?

 20. A piątą tajemnicą fatimską jest piąta wojna światowa. I tak dalej.

 21. Anna a czy ty miałaś kiedykolwiek Michaldę w ręcach? Wiesz co to jest Michalda?

 22. Wierzę w przepowiednie. Tak samo słowa ŚW. Michaldy sprawdzają się. Ludzie teraz naśmiewacie się z Boga a później płakać będziecie krwawymi łzami! Nie chodzi o modły na pokaz. W sercu poczuj, uwierz.

  • kolezanka ma troche racji ale nie ma co siac popeliny ludzie ogarnijcie sie jak mamy zginac to zginiemy taka naturalna kolej rzeczy rodzimy sie zyjemy a potem umieramy i nic po nas nie zostaje ja nie wiem kto wierzy w te brednie o Bogu ale to tylko bajeczki, kiedys tez wierzylem modlilem sie chodzilem do kosciola i co mi z tego przyszlo?? nic bieda i glod Dobry Bog nie wysluchal zadnej z mojej prosby musialem jechac za chlebem za granice gdzie polakow traktuje sie jak smieci a wielki Pan nadal nie reaguje widzac ze wypruwam sobie zyly daje sie ponizac tylko po to zeby przezyc i zapewnic przetrwanie rodzine i jak ma rozpiepszyc ten caly burdel to niech to zrobi wyswiadczy mi przysluge i skroci mi cierpienie.

   • Bo Bóg nie spełnia przyziemnych próśb ludzi, On nie jest od tego by spełniać zachcianki. Jeśli żyjesz w biedzie to taka jest Jego wola, trzeba wierzyć, że w tym jest jakiś cel. A jeśli nie potrafisz znieść cierpienia na świecie to twój błąd, bo Bóg właśnie za to wynagradza. Życie na tym świecie nie ma być szczęśliwe im bardziej cierpisz tym większa nagroda czeka cię w Niebie za to, że przetrwałeś cierpienie i nie przestałeś wierzyć.

    • Kocham Pana Boga bardzo, ze wszystkich sil swoich, calym swoim sercem. I wierze ze czlowiek ponosi caly ciezar na ile jest w stanie. Ja mieszkam Na obczyznie i twierdze ze dopiero tu mozna zauwazyc jak Polak Polakowi wrogiem… Jak sie sami wyniszczaja, sa jak szczury. Ja przyjechalam z mezem i dorobilismy sie majatku lecz taka wola Boga, ze stracilam wszystko… Nie narzekam… Jestem szczesliwa,ze zludne falszywe Polaczki sa odemnie zdala. Bog zaplac.

     • Bóg nie istnieje. Wszystko może się zdażyć, ale to nie dowodzi niczego w kwestii boga. 

     • witam, ja też wierzę i wiem że tak będzie,módlcie się i proście o spowiednika bo w kościele trwa potęrzna bitwa z szatanem,

      też dorobiłem się majątku byłem w uk wyjechałem tam w 1996r pózniej do polski i 2005r otworzyłem firme w uk przywiozłem duzy majatek a dzisiaj mam ponad 1ml zł długu. lecz nauczka była taka że Bóg naprawdę jest a to były diabelskie plany żeby doprowadzic mnie do samobójstwa,dużo pisać i opowiadać,uważajcie na siebie i z Panem Bogiem.

     • Witam wszystkich!
      Jestem młodą osobą i nie wiem czy do końca wierzę w Boga czy po prostu zaniedbałam modlitwę i Msze święte….
      Wierzę w tę przepowiednie chociaż nie jestem pewna czy wszystko się sprawdzi… Myślę, że tylko dobrzy-wierzący ludzie przetrwają, gdy zło zaczyna opanowywać świat. A jaki by był nowy ,,Początek” świata ze złymi ludzmi??? Żaden!!! Dlatego wybrani zostaną Ci, którzy naprawdę dobrowolnie i szczerze uwierzą w PANA BOGA. Życzę, aby więcej ludzi spróbowało wierzyć… Wtedy może dostalibyśmy jakiegoś wspólnego olśnienia i zagłada nie zniszczyłaby świata a ludzie potrafiliby ze sobą żyć w zgodzie i rozumieniu… Tego Wszystkim życzę…. Z BOGIEM. Amen.

   • Chłopie rozumiem twój ból….ale czy mógłbyś spojrzeć na te fakty inaczej…jak uczeń. ..np. jak młody student który nie zna żadnych prawd i miota się w swoim jeszcze uczniowskim małym światku. ..drażni cię wszystko !!!!!! można modlić się do wszystkich bogów świata i nic to nie da……………… a gdzie krzyż? gdzie nauki Jezusa?…..Można brnąć tak do końca życia. ….i nic
    .. wiem wiem trudne ….. ale dasz radę !!!
    Nic za nic ale
    Coś ……..za wielkie poświęcenie….znam tych szczęśliwców …..warto jeszcze spróbować !!!

   • Zastanów się jeszcze raz.Co z tego że chodziłeś do Kościoła i się modliłeś. Jak nie wierzyłeś. Musisz zastanowić się jak się modliłeś i jak prosiłeś. Dam ci jedną radę. Po prostu ZAUFAJ. To wystarczy…

  • Zgadzam się z Tobą. Ja w Boga wierzę tak w sercu, ale jak i na zewnątrz. Nie boję się do tego przyznać, choć wielokrotnie słyszałam już sprzeciwy, nawet wśród przyjaciół i nadal pytam siebie: dlaczego ludziom tak trudno jest uwierzyć? Ja czuję Boga obok mnie. Zawsze wierzyłam. Myślę, że ci którzy nie wierzą zamykają się, odgradzają i oszukują, chronią się przed prawdą, która jest samym dobrem. I Bóg na Ziemi też pomaga, sens w tym by nigdy nie zwątpić…

   • Raz w miesiacu w kosciele sa msze uzdraeiajace i uwalniajace. Idzcie i otworzcie sie na Boga. Slowami nie potrawie opisac co tam przezywam ale napewno czuje sie tam Ducha Swietego. Ludzie ratujcie swoje dusze!!!!!!!!

  • No cóż to prawda wiary !!! W sercu i w duszy a nie w mózgu… a w obecnym cyberświecie powiedz komuś ….czuj, wierz, poświęć …… zamiast wiem, chcę, mam bo moje……bo mi się należy. ..już bez czarnej….zostaw moje nie dam odejdź, zabiję ….
   Jak zawsze pomoże nam miłość uniwersalna ta z duszy i serca
   ……….bez sensu
   ….dla mega szatana …… przecież tylko głupek może wierzyć w bezinteresowną bez zyskowną całkowicie infantylną miłość….to skarb!!!!! i Miecz na zarazę na ten skąpy smród. ..tak bardzo infantylny…. żal tych upapranych….uzależnionych….słabych….czyli wielu z nas jeszcze to praktykujących. ……

  • Ale się boję!!! Haha

Trackbacks/Pingbacks

 1. Róbmy swoje - DZIENNIK WARIATA - […] Trzecia Tajemnica Fatimska […]
 2. Baba Vanga przepowiednie i historia - Koniecswiata.org - […] W licznych zestawieniach przepowiedni Baby Vangi można znaleźć m.in. przepowiednie dotyczące III wojny światowej, który ma nastąpić po upadku…

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *