Pozostałe

Autyzm i Asperger

choroby dzieci

Każdy rodzic pragnie mieć zdrowe, inteligentne dziecko, niestety nie zawsze tak się dzieje. Niektóre dzieci rodzą się z różnymi wadami rozwojowymi, chorobami, które pozostają na całe życie. Przykładem takiego zaburzenia jest autyzm. Powstaje ono na tle neurorozwojowym.  W obecny czasach jest to jedno z najczęstszych  zaburzeń rozwojowych. Pojęcie autyzm obejmuje szerokie spektrum autystyczne, w skład  którego wchodzą np. zespół Aspergera, autyzm atypowy, autyzm wczesnodziecięcy. Słowo autyzm ciężko określić kilkom słowami, jest to pojęcie bardzo szerokie.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, osoby dotknięte nim inaczej postrzegają świat. Dotyczy on częściej chłopców niż dziewczynek. Zaburzenie to dotyka szczególnie interakcji społecznych, zachowania oraz komunikacji. Około drugiego roku życia ujawniaja się wiele zachowań autystycznych, zauważalne mogą być już w pierwszych miesiącach po urodzeniu. Zdarza się, że rodzice obserwują niepokojące objawy, jednak nie kojarzą tego z autyzmem. Czasem pierwsze sygnały wysyła szkoła, do której dziecko uczęszcza. Bardzo często nauczyciele zauważają nieprawidłowości w zachowaniu dziecka.


Dzieci ze spektrum autyzmu nie lubią zmian, przyzwyczajone są do pewnych powtarzających się czynności,  izolują się od innych ludzi, często trudno nawiązać z nimi kontakt, postrzegają świat inaczej niż zdrowi ludzie, często mają zaburzenia mowy lub całkowity jej brak.

Dzieci autystyczne mają problemy w kontaktach z  rówieśnikami, nie potrafią nawiązywać kontaktów społecznych, unikają kontaktu wzrokowego. Osoby autystyczne raczej nie rozumieją odczuć innych ludzi, nie potrafią postawić się w sytuacji innych osób. Trudno im okazywać uczucia, biernie przyjmują uściski, często nie potrafią  zrozumieć działania innych osób. Zdarza się, że dziwnie się zachowują, przez co są postrzegani przez środowisko za dziwaków. Mogą zachowywać się nieznośnie lub agresywnie, czasem „tracą kontrolę” nad sobą. W wyniku frustracji mogą dokonywać samookaleczeń, bić głową o twarde podłoże lub wyrywać włosy z głowy. Autystycy mogą zachowywać się różnie, jest to sprawa całkowicie indywidualna.

W poszukiwaniu przyczyn autyzmu

Poszukując przyczyn autyzmu możemy mówić o wielu czynnikach. Mogą to być czynniki biologiczne, genetyczne czy środowiskowe. Wciąż jednak trwają badania nad przyczynami autyzmu, bo do końca nie są one określone

Przyczyny biologiczne

Przyjmuje się, że jednym z czynników odpowiadających za autyzm są czynniki biologiczne, są to np. uszkodzenia mózgu występujące w okresie ciąży i porodu. Mogą one wynikać min. z niedotlenienia mózgu, które powoduje mikrouszkodzenia mózgu.

Najnowsze badania wskazują, że autyzm często ma podłoże biologiczne. Mechanizmy neurobiologiczne mogą  powodować niewłaściwe funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego, przez co następuje niewłaściwy rozwój dziecka.

Niedawno został odkryty biomarker , który może odpowiadać za autyzm.  Ten metabolit obecny w nietypowym stężeniu może powodować chorobę. Gen odpowiedzialny za ryzyko wystąpienia autyzmu nazwano genem  CNTNAP2. Gen ten wpływa na podatność zachorowania na autyzm. Oczywiście nie można tu mówić o występowaniu jednego tylko genu czy mechanizmu genetycznego, który będzie przyczyną autyzmu, ponieważ podłoże genetyczne łączy się z innymi czynnikami ryzyka.

Mózg osoby autystycznej różni się od mózgu osoby zdrowej. U autystyków następuje zazwyczaj nietypowy rozwój mózgu i jego późniejszy przerost, mózgi te są zazwyczaj cięższe.

Za pomocą neuroobrazowania wykazano, że budowa mózgu osoby chorej na autyzm różni się od mózgu osoby zdrowej. U dzieci z autyzmem czasem następuje zanik tkanki mózgowej.

U osób dotkniętych autyzmem stwierdza się występowanie w podwyższonym stężeniu  pierwiastki toksyczne: rtęć, cynę, antymon, tytan. Zazwyczaj osoby te mają również niedobory: żelaza, cynku, magnezu, wapnia.

Dziedziczenie autyzmu. Jeśli np. ojciec jest chory na autyzm to istnieje pewne ryzyko, że dziecko również może go mieć.

Czynniki środowiskowe

Niektórzy badacze twierdzą, iż pewne predyspozycje genetyczne w połączeniu z wpływem środowiskowym, mogą warunkować rozwój autyzmu. Dotyczy to zwłaszcza okresu ciąży. Do czynników środowiskowych można również zaliczyć skażenie metalami ciężkimi oraz zanieczyszczenie środowiska.

Badania wykazały, że w czasie ciąży z dzieckiem autystycznym częściej występowały takie komplikacje jak: ciąża niedonoszona, niska waga urodzeniowa, zażywanie leków w ciąży, niedotlenienie przy porodzie.

Szczepionki a Autyzm

Istnieją osoby, które uważają, że główną przyczyną autyzmu są szczepionki, które są podawane do pierwszego roku życia. Chodzi o szczepionkę MMR – jest to wspólna szczepionka dla odry, różyczki i świnki. Mimo takich głosów, nikt nie udowodnił zależności między szczepionkami a autyzmem. Nie ma więc konkretnych badań, które by to udowodniły, jednak istnieją środowiska, w których taki pogląd uważany jest za prawdę. Takie stanowisko tłumaczone jest tym, iż preparat rtęciowy, który zawarty jest w szczepionkach, uszkadza mózg i wywołuje autyzm.

Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Ciekawą formą diagnozy i terapii jest Handle. Opiera się na wiedzy z zakresu neuronauki, dietetyki, psychologii, edukacji i medycyny. Ten typ terapii można stosować  u osób z autyzmem, ADHD, dysleksją, z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Najpierw należy skontaktować się z dobrym terapeutą, podczas spotkania powinny zostać dokładnie ustalone dysfunkcje poszczególnych elementów układu nerwowego. Do tego przygotowany jest odpowiedni zestaw ćwiczeń, który będzie wykonywany przez pacjenta z udziałem rodziców. Raz na miesiąc rodzice powinni konsultować się z terapeutą.

Autyzm a Asperger

Autyzm jest pojęciem szerokim, natomiast Asperger jest lżejszą jego odmianą. Jest to zaburzenie rozwojowe mieszczące się w spektrum Autyzmu. Osoby dotknięte tym zaburzeniem niechętnie akceptują zmiany, mają szczególne zainteresowania, czasem mają problemy z komunikacją słowną. Często osoby te są uzdolnione matematycznie, łatwo zapamiętują daty, fakty czy osoby.

Asperger jest częściej diagnozowany niż Autyzm. Dzieci te posługują się często schematami, lubią mieć wszystko uporządkowane. Frustrują się, gdy coś im nie wychodzi, mają silną potrzebę dokończenia rozpoczętego działania. Czasem dziecko takie sprawia wrażenia jakby było we własnym świecie, nie może skoncentrować uwagi. Dzieci z Aspergerem zazwyczaj nie rozumieją żartów, sarkazmu czy ironii. Mogą mieć nieadekwatne reakcje na niektóre wrażenia zmysłowe np. dźwięk, dotyk czy światło.

Dzieci z Aspergerem mają jedno konkretne zainteresowanie, któremu poświęcają wiele czasu, często są to zainteresowania techniczne.

U niektórych dzieci pewne funkcje są upośledzone w stopniu łagodnym i nie dochodzi do zdiagnozowania Aspergera, są przez innych określane jako „dziwne”. Zaburzenia te diagnozuje się najczęściej później niż Autyzm. Zdarza się, że następuje to w późnym wieku szkolnym lub nawet w dorosłości.

Osoby dotknięte autyzmem czy Aspergerem nie muszą czuć się samotne i niezrozumiałe, wystarczy, że będziemy bardziej tolerancyjni, poszerzymy swoją wiedzę w tym zakresie i będziemy bardziej otwarci na drugiego człowieka.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie nigdzie publikowany. Klikając wyślij wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis KoniecSwiata.org. Przeczytaj więcej na ten temat na: koniecswiata.org/polityka-prywatnosci/

You may also like

III wojna światowa Koniec świata Zagrożenia na Ziemii

Reset cywilizacji 2024 – cykliczny koniec świata

post-image

Dla jednych temat zbliżającego się końca świata stał się równie przejadły, jak wczorajsza pizza. Inni nadal śledzą najświeższe doniesienia, o ewentualnym armagedonie. Nie ma się jednak co dziwić. W naszą naturę wpisany jest koniec. Umieramy. Skoro tak, to dlaczego świat ma być wolny od tej ostateczności? Dlaczego on miałby trwać wiecznie, skoro wszystko się kiedyś kończy? Pustkę po 2012 roku wypełnił reset cywilizacji 2024. I wcale nie wygląda to dobrze. Perspektywy są naprawdę katastroficzne i co najgorsze, nie jest to dla świata (a raczej dla cywilizacji człowieka) żadna nowość!

Reset cywilizacji co 676 lat

Na polskim gruncie hipotezę resetu cywilizacji głoszą tacy badacze dziejów jak Artur Lalak czy Grzegorz Skwarek. Na Youtube można znaleźć wiele ciekawych wykładów i wywiadów, w których dzielą się swoimi wnioskami. Nie są one niestety zbyt optymistyczne. Badacze Ci uważają, że liczne źródła wskazują na kataklizmy, które wyniszczały całe cywilizacje. Co najgorsze, taki…


Może Cię zainteresować:

Read More
[Materiał zewnętrzny]

Dlaczego warto zainwestować w kartoniarkę?

post-image

Zakłady produkcyjne, wypuszczając swoje artykuły na rynek, z reguły pakują je po kilka lub kilkanaście sztuk w kartonie. Umożliwia to łatwy załadunek i transport, a także bezproblemowe obliczenia, ile sztuk towaru zostało wydane. Pakowanie w kartony może oczywiście odbywać się zarówno w sposób tradycyjny, jak i zautomatyzowany. Poznajmy bliżej zalety mechanicznych kartoniarek.

Kartoniarka – jakie ma główne zadania?

Kartoniarka jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego umieszczania we wstępnie złożonym kartonie produktów. Doskonale sprawdza się do pakowania takich przedmiotów jak butelki, słoiki czy elementy plastikowe. Dzięki takiemu zapakowaniu są one łatwe w transporcie i nie ulegają podczas niego uszkodzeniom.


Kartoniarki mogą także służyć selekcji produktów na poszczególne serie, które pakowane są do odpowiednich, dostosowanych do nich opakowań. Przykładowo, na początku na taśmociągu może znaleźć się seria mniejszych wyrobów, które pakowane będą w mniejsze kartony, a następnie większych, które trafią do dostosowanych do nich opakowań.

W połączeniu z rozkładarkami, zaklejarkami i etykieciarkami, kartoniarki mogą tworzyć zautomatyzowane…

Może Cię zainteresować:

Read More
Piktogramy

Waza z Bronocic – czy to dowód na istnienie kosmitów?

post-image

Tajemniczy piktogram znaleziony w Bronocicach od lat wzbudza kontrowersje i niezgodę wśród społeczeństwa. Jedni twierdzą, że rysunek przedstawia pojazd kołowy, inni zaś upierają się, że to nic innego, jak pojazd kosmiczny starożytnych przybyszów z innej planety. Kto ma rację?

Wykopaliska na terenie Polski

Przedsięwzięcia archeologiczne od lat odbywają się w różnych punktach mapy świata. Niezwykłego odkrycia miało miejsce w Polsce, na terenie osady w Bronocicach, w pobliżu rzeki Nidzicy. Archeolodzy podczas wykopalisk znaleźli ceramiczną wazę, której pochodzenie datuje się na lata 3635-3370 przed naszą erą.


Wazę z każdej strony pokrywają prymitywne, proste rysunki. Jeden z nich stale wzbudza zainteresowanie historyków. Dawno już ustalono, że tajemniczy piktogram oznacza pojazd kołowy, którego używano już w III oraz IV wieku p.n.e.

Odkryty przedmiot okazuje się być starszy od kredowego modelu koła, który znalazła grupa holenderskich badaczy w 1974 roku podczas wykopalisk prowadzonych w Syrii, na środkowej części rzeki Eufrat. Do dziś nikt nie jest jednoznacznie określić,…

Może Cię zainteresować:

Read More
III wojna światowa

Czy III Wojna Światowa to już oczywistość?

post-image

Od dłuższego czasu na politycznej arenie międzynarodowej można wyczuć przysłowiową ciszę przed burzą. Rosja zwraca na siebie uwagę coraz większą liczbą wrogich spojrzeń, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych. Czy ludzkość ma szykować się na najgorsze?

Wsparcie zbrojne z Rosji

Miniony rok 2018 upłynął pod znakiem narastającego konfliktu pomiędzy Rosją a niektórymi krajami po zachodniej stronie. Przedmiotem sporu była przede wszystkim armia syryjska, którą rosyjskie mocarstwo czynnie wspiera. Dzięki wspólnym zmaganiom, Syria zdołała odzyskać panowanie nad znaczną częścią swojego kraju. Państwa Zachodu wystąpiły z oskarżeniem o przeprowadzenie ataku chemicznego przez Syrię na oddziały opozycji, atakując kraj pociskami rakietowymi. Poczynania zmusiły kraje NATO do refleksji nad potencjalnym zagrożeniem konfliktu jądrowego ze strony Rosji.


Konflikt Rosja-Ukraina

Stosunki rosyjsko-ukraińskie od dawna trudno określić mianem pokojowych. Zaostrzenie konfliktu spowodowało przekroczenie przez statki ukraińskie granic Rosji, co zaskutkowało ostrzelaniem okrętów i zatrzymaniem załogi po stronie wroga. W odpowiedzi na ten incydent władze Kijowa wprowadziły stan wojenny. Po stronie Ukrainy…

Może Cię zainteresować:

Read More